Albumin - Labos laboratorij Sarajevo, ulica Tešanjska br. 1 - Marijin Dvor

 

Albumin je protein koji se proizvodi u jetri. Albumin ulazi u krvotok, gdje pomaže u prenošenju vitamina, enzima i drugih važnih tvari. Albumin takođe pomaže u sprječavanju istjecanja tekućine iz krvotoka.

Test krvi za albumine mjeri količinu albumina u uzorku Vaše krvi. Može se koristiti za identifikaciju različitih zdravstvenih stanja, uključujući probleme koji utječu na jetru i bubrege. Albumin se može testirati sam ili u okviru mjerenja sveobuhvatnog metaboličkog panela (SMP), bubrežnog panela ili panela jetre.

Potreban uzorak albumina?

Uzorak krvi za laboratorijsko ispitivanje albumina se uzima iz vene na ruci.

Potrebna priprema za albumine?

Prije nego što uzmete test krvi za albumine, obavijestite laboranta o svim lijekovima ili suplementima koje uzimate. Neke vrste lijekova mogu utjecati na nivo albumina, pa ih je možda potrebno prilagoditi prije testa.

Ako se mjeri samo albumin, ne morate postiti prije vađenja krvi. Kada se albumin mjeri kao dio panel testa, možda ćete morati izbjegavati jesti ili piti bilo koja pića osim vode 12 sati ili više prije toga.

Koliko košta test albumina?

Cijena testa albumina u LABOS laboratoriji iznosi 5 KM.

Svrha albumina?

Svrha testa je procijeniti imate li abnormalne nivoe albumina u krvi. Previsoki ili preniski nivoi mogu ukazivati ​​na osnovni zdravstveni problem. Testiranje na albumin, sam ili s drugim mjerenjima, može imati ulogu u dijagnostici, skriningu i praćenju različitih stanja.

Doktor može preporučiti test krvi na albumine ako imate znakove potencijalne bolesti jetre, poput žutice ili umora ili simptome moguće bubrežne bolesti, poput abnormalnog mokrenja ili neobjašnjivog otoka, posebno stopala i nogu.

Kontrolni testovi na albumin u krvi mogu pružiti informacije o ozbiljnosti bolesti jetre i o tome kako se stanje mijenja s vremenom.

Kada se naručuje test albumina?

Test krvi na albumin može se propisati ako imate simptome koji bi mogli biti uzrokovani problemom koji utječe na vašu jetru ili bubrege. Nivoi albumina sami po sebi ne dijagnosticiraju ove vrste stanja, ali mogu pružiti važne informacije koje će pomoći Vašem doktoru da identificira problem.

Ako nemate znakove problema s jetrom, obično se ne preporučuje testiranje samo na albumin. Međutim, mjerenje albumina može biti uključeno u panel testove koji se mogu koristiti za medicinske preglede. U ovim testovima, poput sveobuhvatnog metaboličkog panela, nivoi albumina mogu se tumačiti u odnosu na druga mjerenja.

Šta znači rezultat albumina?

Albumin se mjeri u gramima po decilitru (g/dL) krvi. Tipičan referentni raspon za normalne nivoe albumina je 3,5 do 5,5 g/dL. Referentni rasponi mogu varirati ovisno o laboratoriji, pa je važno pažljivo pogledati Vaš nalaz kako biste vidjeli je li naveden neki drugi raspon.

Nivoi albumina koji su iznad ili ispod referentnog raspona mogu odražavati temeljnu zdravstvenu zabrinutost. Nizak nivo albumina može biti uzrokovan stanjima koja utječu na normalnu funkciju jetre i sposobnost sinteze albumina.

Albumin ostaje u krvi nekoliko sedmica, pa se nedavni, kratkotrajni zdravstveni problemi s jetrom koji smanjuju proizvodnju albumina možda neće moći otkriti. Smanjen nivo albumina češće je povezan s hroničnim stanjima koja pogađaju jetru, poput ciroze.

Iako se albumin proizvodi u jetri, abnormalno niski nivoi albumina također se mogu povezati s bubrežnim stanjima, pothranjenošću, upalom, infekcijom, bolestima štitnjače i gastrointestinalnim problemima. Abnormalno visoki nivoi albumina najčešće se javljaju kao posljedica dehidracije, koja može biti uzrokovana drugim stanjima, poput dijareje.

Doktori često tumače značaj nivoa albumina uspoređujući ga sa mjerenjima drugih pokazatelja metabolizma i zdravlja jetre i bubrega. Uvid u to koja su mjerenja normalna i abnormalna može pomoći u otkrivanju obrazaca u Vašim rezultatima koji mogu otkriti najvjerojatniji uzrok nalaza testa.

Vaš doktor najbolje može opisati rezultate Vaših testova i pregledati šta oni mogu značiti za Vaše zdravlje, kao i da li su neki drugi testovi prikladni za praćenje.

Trebaju li mi dodatni testovi albumina?
Ako je nivo Vašeg albumina bio abnormalan, možda će biti potrebni dodatni testovi kako bi se utvrdio osnovni uzrok i postavila specifična dijagnoza. Vaš doktor može pregledati Vaš nivo albumina, kao i sva druga mjerenja izvršena na panel testu kako bi opisao obrazloženje, prednosti i nedostatke različitih mogućih naknadnih testova.
Pitanja za Vašeg doktora o rezultatima albumina

Dok pregledavate rezultate sa svojim doktorom, neka od sljedećih pitanja mogu Vam pomoći da bolje razumijete svoju situaciju i značaj razine albumina:

  • Je li moj nivo albumina bio normalan ili abnormalan? Ako je bio abnormalan, da li je bio visok ili nizak?;
  • Jesu li uz albumin poduzeta još neka mjerenja? Ako jesu, šta se može zaključiti na osnovu vrijednosti mjerenja?;
  • Koje je najvjerojatnije objašnjenje rezultata testa?;
  • Postoje li dodatni testovi koje preporučujete? Koje su prednosti i nedostaci tih testova?
Po čemu se testiranje albumin krvi razlikuje od testiranja albumina u urinu?

Testiranje albumina u urinu koristi se pretežno za identifikaciju bubrežnih problema, dok se testom albumina u krvi mogu otkriti problemi s jetrom, bubrezima ili drugim tjelesnim sistemima.

Nakon stvaranja u jetri, albumin se kreće u krvotok. Kad bubrezi pravilno funkcioniraju, sprječavaju ulazak albumina u urin. Na ovaj način testiranjem se može tražiti albumin u urinu, koji može odražavati abnormalnu funkciju bubrega.

Po čemu se albumin razlikuje od prealbumina?

I albumin i prealbumin su proteini koji se proizvode u jetri. Unatoč imenu, prealbumin nije prethodnik albumina, već zasebna molekula. Zapravo, njegovo formalno ime je transtiretin.

Prealbumin služi uglavnom za transport hormona štitnjače i vitamina A u krvi. U krvi ne traje ni približno toliko dugo kao albumin, pa se razine prealbumina brže mijenjaju kao odgovor na kratkotrajne zdravstvene promjene. Mjerenje prealbumina najčešće se radi kako bi se pomoglo u procjeni nutritivnog statusa.