Analiza urina - Labos laboratorij Sarajevo, ul. Tešanjska br. 1 - Marijin Dvor

 

AnalizaAnaliza urina

Analiza urina je skupina fizikalnih, hemijskih i mikroskopskih testova. Testovi otkrivaju i/ili mjere nekoliko tvari u urinu, poput nusprodukata normalnog i abnormalnog metabolizma, ćelijskih fragmenata i bakterija.

Analiza urina se radi:
 • Za pregled, pomoć u dijagnostici i/ili praćenju nekoliko bolesti i stanja, poput poremećaja bubrega ili infekcija urinarnog trakta;
 • Kada imate simptome, kao što su bol u trbuhu, bol u leđima, učestalo ili bolno mokrenje;
 • Ponekad kao dio zdravstvenog pregleda, pregleda trudnoće, prijema u bolnicu ili prije operacije.
Potreban uzorak za analizu urina?
Urin za analizu urina može se uzeti u bilo koje vrijeme.

U nekim slučajevima analiza urina se se može zatražiti prvi jutarnji uzorak, jer je koncetrovaniji i vjerovatnije je da će se otkriti abnormalnosti.

Važno je prvo očistiti genitalno područje prije prikupljanja urina, jer postoji mogućnost kontaminacije urina bakterijama i ćelijama iz okolne kože tokom prikupljanja (posebno kod žena).

Počnite mokriti, pustite da malo urina padne u WC školjku, zatim sakupite oko 30 ml urina tj. barem četvrtinu zapremine sterilne čašice za urin, a ostatak ispraznite u WC školjku. Ne dopustite da unutrašnjost posude dođe u dodir s kožom i ne uzimajte urin iz WC školjke (ili bilo koje druge posude).

Uzorak urina bit će koristan samo za analizu urina ako se u kratkom roku odnese u ordinaciju ili laboratorij zdravstvenog radnika na obradu. Ako će između sakupljanja i transporta proći više od sat vremena, urin treba ohladiti ili dodati konzervans.

Potrebna priprema za analizu urina?

Za analizu urina nije potrebna prethodna priprema.

Koliko košta analiza urina?

U LABOS laboratoriji možete uraditi analizu urina po cijeni od 5 KM.

Svrha analize urina?
Urin proizvode bubrezi, dva organa veličine šake smještena s obje strane kične na dnu rebra.

Bubrezi filtriraju otpad iz krvi, pomažu u regulaciji količine vode u tijelu i čuvaju proteine, elektrolite i druge spojeve koje tijelo može ponovno upotrijebiti. Sve što nije potrebno eliminira se urinom, putujući od bubrega kroz uretere do mjehura, a zatim kroz mokraćnu cijev i iz tijela. Urin je općenito žut i relativno bistar, ali svaki put kad osoba mokri, boja, količina, koncentracija i sadržaj urina bit će nešto drugačiji zbog različitih sastojaka.

Mnogi poremećaji mogu se otkriti u ranoj fazi identifikacijom tvari koje se normalno ne nalaze u urinu i/ili mjerenjem abnormalnih nivoa određenih tvari. Neki primjeri uključuju glukozu, proteine, bilirubin, eritrocite, leukocite, kristale i bakterije.

Mogu biti prisutni jer:
 • Postoji povišen nivo tvari u krvi i tijelo reagira pokušavajući ukloniti višak urina;
 • Prisutna je bubrežna bolest;
 • Prisutna je infekcija urinarnog trakta, kao u slučaju bakterija i leukocita.

Kompletna analiza urina sastoji se od tri različite faze ispitivanja:

 1. Vizuelni pregled, koji procjenjuje boju i bistrinu urina;
 2. Hemijsko ispitivanje, kojim se hemijski testira oko 9 tvari koje daju vrijedne informacije o zdravlju i bolesti i određuje koncentraciju urina;
 3. Mikroskopski pregled, koji identificira i broji vrstu ćelija, odljevaka, kristala i drugih komponenti, poput bakterija i sluzi koje mogu biti prisutne u urinu. Mikroskopski pregled obično se provodi kada postoji abnormalni nalaz pri vizualnom ili hemijskom pregledu, ili ako ga zdravstveni radnik posebno zatraži.

Abnormalni nalazi analiza urina mogu potaknuti ponovljeno testiranje kako bi se utvrdilo jesu li rezultati i dalje abnormalni i/ili mogu biti popraćeni dodatnim pretragama urina i krvi kako bi se postavila dijagnoza.

Kako se koristi analiza urina?

Analiza urina sastoji se od nekoliko hemijskih, mikroskopskih i vizualnih pregleda koji se koriste za otkrivanje ćelija, fragmenata ćelija i tvari poput kristala.

Kao i odljeva u urinu povezanih s različitim stanjima kao što su infekcije urinarnog trakta, poremećaji bubrega, problemi s jetrom, dijabetes ili druga metabolička stanja.

Analiza urina može otkriti abnormalnosti koje mogu zahtijevati naknadnu istragu i dodatna ispitivanja. Često će se tvari poput proteina ili glukoze početi pojavljivati ​​u urinu prije nego što ljudi postanu svjesni da mogu imati problem.

Kod osoba s dijagnosticiranim bolestima ili stanjima, poput bolesti bubrega ili dijabetesa, analiza urina može se koristiti zajedno s drugim testovima, poput albumina u urinu, za praćenje liječenja.

Kada se traži analiza urina?
Analiza urina ponekad se može naručiti kada osoba ima rutinski zdravstveni pregled, primljena je u bolnicu ili će biti podvrgnuta operaciji ili kada žena ima kontrolu trudnoće.

Analiza urina će se vjerovatno naručiti kada se osoba žali na simptome infekcije urinarnog trakta ili drugog problema urinarnog sistema, poput bolesti bubrega. Neki znakovi i simptomi mogu uključivati:

 • Bol u trbuhu;
 • Bol u leđima;
 • Bolno ili često mokrenje;
 • Krv u urinu.
Šta znače rezultati analize urina?

Rezultati analize urina mogu imati mnoga tumačenja.

Abnormalni nalazi upozorenje su da nešto možda nije u redu i da ih treba dodatno procijeniti. Zdravstveni radnik mora povezati rezultate analize urina sa simptomima i kliničkim nalazima osobe i potražiti uzroke abnormalnih nalaza s drugim ciljanim testovima, kao što su prošireni panel, kompletna krvna slika, bubrežni panel, jetreni panel ili test urinokulture (za infekcije urinarnog trakta).

Općenito, što je veća koncentracija atipične tvari, poput znatno povećanih količina glukoze, proteina ili eritrocita (crvenih krvnih zrnaca), veća je vjerovatnost da postoji problem koji treba riješiti.

Međutim, rezultati ne govore zdravstvenom radniku koji je tačno uzrok nalaza ili je li to privremeno ili hronično stanje.

Uobičajena analiza urina ne garantuje da nema bolesti.

Neki ljudi neće otpuštati povišene količine tvari na početku procesa bolesti, a neki će ih sporadično ispuštati tokom dana, što znači da ih može propustiti jedan uzorak urina. U vrlo razrijeđenom urinu male količine hemikalija se ne mogu otkriti.

Za dodatne pojedinosti o tome šta konkretni rezultati mogu značiti, pogledajte donje odjeljke o:

 • Vizuelnom pregledu;
 • Hemijskom pregledu (pomoću test trakica);
 • Mikroskopskom pregledu (sediment urina).

Postoji mnogo faktora koji mogu utjecati ili ometati testove koji se sastoje od analize urina, pa je jako važno pažljivo slijediti upute za uzorak tj. “čisti ulov”. Dajte svom doktoru potpunu historiju, uključujući sve propisane lijekove ili suplemente koji se mogu kupiti bez recepta. Ako ste žena, obavezno obavijestite svog doktora da li imate menstruaciju.

Vizuelni pregled analize urina
Tokom vizuelnog pregleda urina, laborant u laboratoriji posmatra boju i bistrinu urina, jer različite tvari mogu biti prisutne u urinu.

Oni se tumače zajedno s rezultatima dobivenim tokom hemijskih i mikroskopskih ispitivanja kako bi se potvrdilo koje su tvari prisutne.

Boja urina

Urin može biti različitih boja, najčešće nijansi žute, od vrlo blijede ili bezbojne do vrlo tamne ili jantarne. Neobične ili abnormalne boje urina mogu biti posljedica procesa bolesti, nekoliko lijekova (npr., uzimanjem multivitamina urin može postati jarko žuti) ili posljedice konzumiranja određene hrane. Na primjer, neki ljudi mogu imati crvenu boju urina nakon što su jeli repu; boja je od prirodnog pigmenta repe i nije razlog za brigu. Međutim, urin crvene boje može se pojaviti i kada je krv prisutna u urinu i može biti pokazatelj bolesti ili oštećenja nekog dijela mokraćnog sistema. Drugi primjer je žuto-smeđi ili zelenkasto-smeđi urin koji može biti znak bilirubina u urinu.

Jasnoća urina

Jasnoća urina se odnosi na to koliko je urin bistar. Obično laboratorija prijavljuju bistrinu urina koristeći jedan od sljedećih izraza: bistar, blago zamućen, zamućen ili mutan. “Normalni” urin može biti bistar ili zamućen. Tvari koje uzrokuju zamućenje, ali se ne smatraju nezdravima, uključuju sluz, spermu i prostatičnu tekućinu, ćelije s kože, normalne kristale urina i zagađivače poput losiona za tijelo i pudera. Druge tvari koje mogu zamutiti urin, poput crvenih krvnih zrnaca, bijelih krvnih zrnaca ili bakterija, ukazuju na stanje koje zahtijeva pažnju.

Hemijski pregled analize urina
Za obavljanje hemijskog ispitivanja većina kliničkih laboratorija koristi komercijalno pripremljene test trakice u koje su ugrađene hemikalije.

Laborant umoči traku u urin, hemijske reakcije promijene boju trakica u roku od nekoliko sekundi do minuta, a laboratorij određuje rezultat svakog testa. Da bi se smanjile greške u mjerenju vremena i uklonile varijacije u tumačenju boja, automatizirani instrumenti se često koriste za “čitanje” rezultata test traka.

Stepen promjene boje na trakici može dati procjenu količine prisutne tvari. Na primjer, blaga promjena boje za testiranje proteina može ukazivati ​​na malu količinu proteina prisutnu u urinu, dok jača promjena boje može ukazivati ​​na veliku količinu.

Hemijsko ispitivanje često se radi zajedno sa mikroskopskim pregledom urina ako postoje abnormalni rezultati.

Rezultati iz oba skupa testova se zatim razmatraju zajedno radi tumačenja. Abnormalni nalazi mogu biti popraćeni dodatnim pretragama urina i/ili krvi.

U nastavku su opisana najčešće izvedena hemijska ispitivanja pomoću test trakica za reagense.

Specifična težina urina

Specifična težina urina je mjera koncentracije urina. Ovaj test jednostavno pokazuje koliko je urin koncentrisan. Mjerenja specifične težine je usporedba količine tvari otopljenih u urinu u usporedbi s čistom vodom. Da nema prisutnih tvari, specifična težina urina bila bi 1.000 (isto kao i čista voda). Budući da sav urin sadrži neke tvari, ST urina od 1.000 nije moguća. Ako osoba popije prekomjerne količine vode u kratkom vremenskom periodu ili dobije intravenoznu (IV) infuziju velike količine tekućine, tada bi specifična težina urina mogla biti vrlo blizu specifične težine vode. Koncentrisani urin je specifične težine 1,035,i naviše, tj. s mnogo tvari u ograničenoj količini vode.

Poznavanje koncentracije urina pomaže doktorima da shvate je li uzorak urina koji procjenjuju najbolji za otkrivanje određene tvari. Na primjer, ako traže vrlo male količine proteina, koncentrisani jutarnji uzorak urina bio bi najbolji uzorak.

pH (acido-bazna ravnoteža)

Kao i kod specifične težine, postoje tipične, ali ne i „abnormalne“ pH vrijednosti urina. Urin je obično blago kiseo, oko pH 6, ali može biti u rasponu od 4,5-8. Bubrezi imaju važnu ulogu u održavanju acido-bazne ravnoteže u tijelu. Stoga, svako stanje koje proizvodi kiseline ili baze u tijelu, poput acidoze ili alkaloze, ili unošenje kisele ili bazične hrane može izravno utjecati na pH urina.

Neke tvari otopljene u urinu taložit će se u kristale kada je urin kiseo; drugi će formirati kristale kada je urin bazičan. Ako se kristali stvaraju dok se urin proizvodi u bubrezima, može se razviti kamen u bubregu ili “kamenci”. Mijenjanjem pH urina, putem prehrane ili lijekova, može se smanjiti ili ukloniti stvaranje ovih kristala.

Bilirubin

Bilirubin nije prisutan u urinu normalnih, zdravih osoba. To je otpadni proizvod koji jetra proizvodi iz hemoglobina eritrocita koji se razgrađuju i uklanjaju iz cirkulacije. Postaje sastavni dio žuči, tekućine koja se oslobađa u crijeva kako bi pomogla u probavi hrane.

Kod određenih bolesti jetre, poput bilijarne opstrukcije ili hepatitisa, višak bilirubina može se nakupiti u krvi i eliminira se urinom. Prisutnost bilirubina u urinu rani je pokazatelj bolesti jetre i može se pojaviti prije nego što se razviju klinički simptomi poput žutice.

Rezultati ovog testa razmatrat će se zajedno s rezultatom urobilinogena. Ako je pozitivan, zdravstveni radnik će vjerovatno nastaviti s drugim laboratorijskim pretragama, kao što je panel jetre, kako bi pomogao u postavljanju dijagnoze.

Urobilinogen

Urobilinogen je normalno prisutan u urinu u niskim koncentracijama. Nastaje u crijevima iz bilirubina, a dio se apsorbira natrag u krv. Pozitivni rezultati testa mogu ukazivati ​​na bolesti jetre kao što su virusni hepatitis, ciroza, oštećenje jetre uzrokovano lijekovima ili otrovnim tvarima ili stanja povezana s povećanim uništavanjem eritrocita (hemolitička anemija). Kada je urobilinogen u urinu nizak ili odsutan kod osobe s bilirubinom u mokraći i/ili znakovima disfunkcije jetre, to može ukazivati ​​na prisutnost jetrene ili bilijarne opstrukcije.

Proteini

Albumin čini oko 60% ukupnih proteina u krvi. Obično u urinu neće biti proteina ili male količine proteina. Kada je protein urina povišen, osoba ima stanje koje se naziva proteinurija. Proteinurija se povremeno može vidjeti kod zdravih osoba. Zdravi ljudi mogu imati privremenu ili upornu proteinuriju zbog stresa, vježbanja, groznice, terapije aspirinom ili izloženosti hladnoći. Ponovno testiranje može se obaviti kada se ovi uvjeti riješe kako bi se utvrdilo je li proteinurija postojana.

Ako se otkriju tragovi proteina u tragovima, a ovisno o znakovima, simptomima i anamnezi osobe, kasnije se može ponoviti analiza urina kako bi se utvrdilo ima li još proteina u urinu ili je pao na niske nivoe. Ako se na analizi urina otkrije velika količina proteina i/ili ako se protein nastavi ponavljati, može se koristiti 24-satni test proteina urina kao dodatni test. Budući da test trakica primarno mjeri albumin, 24-satni test proteina urina može se naručiti i ako zdravstveni radnik sumnja da se u urin oslobađaju proteini osim albumina.

Proteini u urinu mogu biti znak bolesti bubrega.

Male količine albumina mogu se pronaći u urinu kada se počne razvijati disfunkcija bubrega. Drugačiji test koji se naziva urinski albuminski test otkriva i mjeri male količine albumina u urinu. Test albumina u urinu osjetljiviji je od analize urina pomoću trakica i rutinski se koristi za pregled ljudi s hroničnim stanjima koja ih izlažu riziku od bolesti bubrega, poput dijabetesa i visokog krvnog tlaka. Proteinurija također može biti povezana s mnogim drugim bolestima i stanjima. Zdravstveni radnik može naručiti druge vrste kontrolnih testova kako bi se utvrdio uzrok proteina u urinu.

Glukoza

Glukoza obično nije prisutna u urinu. Kada je prisutna glukoza, stanje se naziva glukozurija. To je rezultat bilo čega:

 • Prekomjerno visoki nivo glukoze u krvi, kao što se može vidjeti kod ljudi koji imaju nekontrolirani dijabetes;
 • Smanjenje “bubrežnog praga”; kada nivo glukoze u krvi dosegne određenu koncentraciju, bubrezi počinju eliminirati glukozu u urinu kako bi smanjili koncentraciju u krvi. Ponekad se granična koncentracija smanji i glukoza prije uđe u urin, s nižom koncentracijom glukoze u krvi.

Neka druga stanja koja mogu uzrokovati glukozuriju uključuju hormonalne poremećaje, bolesti jetre, uzimanje lijekova i trudnoću. Kada dođe do glukozurije, obično se provode drugi testovi, poput glukoze u krvi natašte kako bi se dodatno identificirao određeni uzrok.

Ketoni

Ketoni se normalno ne nalaze u urinu. Oni su međuprodukti metabolizma masti. Proizvode se kada glukoza nije dostupna ćelijama tijela kao izvor energije. Mogu nastati kada osoba ne jede dovoljno ugljikohidrata (na primjer, u slučajevima posta, gladovanja ili dijete s visokim udjelom proteina) ili kada tijelo osobe ne može pravilno koristiti ugljikohidrate. Kada ugljikohidrati nisu dostupni, tijelo umjesto toga metabolizira masti kako bi dobilo energiju koja mu je potrebna za nastavak funkcioniranja. Naporno vježbanje, izloženost hladnoći, učestalo, dugotrajno povraćanje i nekoliko bolesti probavnog sistema također mogu povećati metabolizam masti, što rezultira ketonurijom.

Kod osoba s dijabetesom, ketoni u urinu mogu biti i rani pokazatelj nedostatka inzulina. S nedostatkom inzulina, dijabetičar ne može preraditi glukozu i umjesto toga metabolizira masti. To može uzrokovati nakupljanje ketona u krvi, što rezultira prvo ketozom, a zatim napreduje do ketoacidoze, oblika metaboličke acidoze. Višak ketona i glukoze bubrezi izbacuju u urin u pokušaju da ih izbace iz tijela. Ovo stanje, nazvano dijabetička ketoacidoza (DKA), najčešće se javlja kod nekontroliranog dijabetesa tipa 1 i može biti hitna medicinska pomoć.

Krv (hemoglobin) i mioglobin

Hemoglobin je protein koji prenosi kisik i nalazi se u crvenim krvnim zrncima. Njegovo prisustvo u urinu ukazuje na krv u urinu (poznatu kao hematurija).

Mali broj eritrocita normalno je prisutan u urinu i obično rezultira “negativnim” hemijskim testom. Povećana količina hemoglobina i/ili povećan broj eritrocita otkrivena je kao “pozitivan” rezultat hemijskog testa. Rezultati ovog testa obično se tumače zajedno s onima iz mikroskopskog pregleda urina kako bi se utvrdilo postoje li eritrociti u urinu. Pozitivan rezultat ovog testa bez prisustva eritrocita može ukazivati ​​na prisustvo hemoglobina u urinu (koji se može pojaviti kada se eritrociti raskinu) ili mioglobina zbog ozljede mišića.

Krv u urinu nije normalan nalaz, ali nije neuobičajen i nije nužno razlog za uzbunu. Vaš će doktor dodatno istražiti kako bi pokušao utvrditi izvor i temeljni uzrok krvi i može zahtijevati ponovljeno testiranje kako bi se utvrdilo je li krv postojana.

Leukocitna esteraza

Leukocitna esteraza je enzim prisutan u većini bijelih krvnih zrnaca (leukocita). Nekoliko bijelih krvnih zrnaca normalno je prisutno u urinu i obično daje negativan rezultat hemijskog testa. Kada se broj bijelih krvnih zrnaca u urinu značajno poveća, ovaj skrining test će postati pozitivan. Rezultati ovog testa razmotrit će se zajedno s mikroskopskim pregledom leukocita u urinu.

Kada je ovaj test pozitivan i/ili je broj leukocita u urinu visok, to može ukazivati ​​na upalu u urinarnom traktu ili bubrezima. Najčešći uzrok leukocita u urinu (leukociturija) je bakterijska infekcija urinarnog trakta, poput infekcije mjehura ili bubrega. Osim leukocita, u mikroskopskom pregledu mogu se vidjeti i bakterije i eritrociti.

Nitriti

Ovaj test otkriva nitrite i temelji se na činjenici da mnoge bakterije mogu pretvoriti nitrat (normalnu tvar u urinu) u nitrit. Normalno, urinarni trakt i urin su bez bakterija i nitrita. Kad bakterije uđu u urinarni trakt, mogu uzrokovati urinarnu infekciju. Pozitivan rezultat testa nitrita može ukazivati ​​na infekciju urinarnog trakta. Međutim, budući da nisu sve bakterije sposobne pretvoriti nitrat u nitrit, netko može i dalje imati urinarnu infekciju uprkos negativnom testu na nitrite. Rezultati ovog testa razmatrat će se zajedno s leukocitnom esterazom i mikroskopskim pregledom.

Askorbinska kiselina (vitamin C)

Povremeno, ljudi koji uzimaju vitamin C ili multivitamine mogu imati velike količine askorbinske kiseline u urinu. Kada se sumnja da je to slučaj, laboratorij može ispitati uzorak na askorbinsku kiselinu (vitamin C) jer je poznato da utječe na tačnost nekih rezultata hemijske test trake, uzrokujući da su lažno niske ili lažno negativan. Primjeri testova na koje se može utjecati uključuju testove za mjerenje glukoze, krvi, bilirubina, nitrita i leukocitne esteraze u urinu.

Mikroskopski pregled sedimenta urina
Mikroskopski pregled se može, ali i ne mora obaviti kao dio rutinske analize urina.

Obično će se to učiniti kada postoje fizički ili hemijski pregledi abnormalnih nalaza, a svi će se rezultati uzeti u obzir za tumačenje.

Mikroskopski pregled se vrši na urinarnom sedimentu – urinu koji je centrifugiran da koncentrira tvari u na dnu epruvete. Tekućina na vrhu cijevi se zatim odbacuje, a kapljice preostale tekućine pregledavaju se pod mikroskopom. Ćelije, kristali i druge tvari broje se i prijavljuju ili kao broj uočen “po polju male snage” ili “po polju velike snage”. Osim toga, neki entiteti, ako ih ima, procjenjuju se kao “nekoliko”, “umjereno” ili “mnogo”, poput epitelnih ćelija, bakterija i kristala.

Ćelije i druge tvari koje se mogu vidjeti navedene su u nastavku.

Crvena krvna zrnca (eritrociti)

Normalno, nekoliko eritrocita je prisutno u sedimentu urina (0-5 eritrocita po polju velike snage). Pozitivan hemijski test na hemoglobin i povećanje broja eritrocita viđenih pod mikroskopom ukazuju na krv u urinu. Međutim, ovaj se test ne može koristiti za identifikaciju odakle krv dolazi. Na primjer, kontaminacija urina krvlju iz hemoroida ili vaginalno krvarenje ne može se razlikovati od krvarenja u urinarnom traktu. Zbog toga je važno pravilno uzeti uzorak urina, pogotovo ako žena ima menstraciju, onda je obavezna reći svom doktoru.

Krv u urinu nije neuobičajen i nije nužno razlog za uzbunu. Hematurija je znak ili pokazatelj koji tjera zdravstvenog radnika da dodatno istraži kako bi pokušao utvrditi osnovni uzrok krvi. Kao dio istrage, zdravstveni radnik će procijeniti medicinsku historiju pojedinca, fizički pregled i prateće znakove i simptome. Dodatni testovi urina i krvi mogu se učiniti kako bi se utvrdio izvor.

Neki od temeljnih uzroka hematurije su benigna, privremena stanja koja ne nanose trajnu štetu i rješavaju se s malo ili bez posebnog liječenja. Ako u urinu ima krvi zajedno s bijelim krvnim zrncima (leukocitima) i bakterijama, to može biti uzrokovano infekcijom urinarnog trakta koja se lako može liječiti antibioticima. Neki uzroci hematurije, međutim, mogu biti kritična stanja ili predstavljaju hronično stanje koje zahtijeva liječenje i praćenje.

Bijela krvna zrnca (leukociti)

Broj bijelih krvnih zrnaca u sedimentu urina je normalno nizak (0-5 leukocita po polju velike snage). Leukociti mogu biti zagađivači, poput onih iz vaginalnih sekreta.

Povećan broj bijelih krvnih zrnaca koji se vide u urinu pod mikroskopom i/ili pozitivan test na leukocitnu esterazu može ukazivati ​​na infekciju ili upalu negdje u mokraćnom traktu. Ako se leukociti vide zajedno sa bakterijama, vjerovatno ukazuju na infekciju urinarnog trakta.

Epitelne ćelije

Epitelne ćelije se obično prijavljuju kao “nekoliko”, “umjereno” ili “mnogo” prisutnih po polju male snage (LPF). Normalno, kod muškaraca i žena, nekoliko epitelnih ćelija može se pronaći u sedimentu urina. Kod stanja urinarnog trakta, kao što su infekcije, upale i maligni tumori, prisutan je povećan broj epitelnih ćelija. Određivanje vrsta prisutnih ćelija ponekad može pomoći u identifikaciji određenih stanja. Na primjer, epitelne čelije koje sadrže velike količine razbijenog hemoglobina (nazvane hemosiderin) mogu ukazivati ​​na to da su nedavno u urinu bila crvena krvna zrnca ili hemoglobin, čak i ako ih sada nema.

Bakterije, kvasac i paraziti

U zdravih ljudi, urinarni (mokraćni) trakt je sterilan i, ako se uzorak urina prikupi kao uzorak za “čisto hvatanje”, pod mikroskopom neće biti vidljivih mikroba u sedimentu urina. Prilikom prikupljanja uzoraka potrebno je obratiti posebnu pažnju, posebno kod žena, kako bi se spriječilo da bakterije koje inače žive na koži ili u vaginalnim sekretima zagađuju uzorak urina. Ako se vide mikrobi, obično se prijavljuju kao “nekoliko”, “umjereno” ili “mnogo” prisutnih po polju velike snage .

Bakterije iz okolne kože mogu ući u urinarni trakt u mokraćnoj cijevi i preći do mjehura uzrokujući urinarnu infekciju. Ako se infekcija ne liječi, može se s vremenom premjestiti u bubrege i uzrokovati infekciju bubrega (pijelonefritis). Ako osoba ima nekompliciranu infekciju donjeg urinarnog trakta, tada se može liječiti bez potrebe za urinokulturom. Međutim, ako je osoba imala rekurentne infekcije urinarnog trakta, sumnjala na kompliciranu infekciju ili je hospitalizirana, može se provesti kultura urina i osjetljivost kako bi se lakše vodilo liječenje.

Kod žena (a rijetko kod muškaraca), kvasac može biti prisutan i u urinu. Najčešće su prisutne kod žena koje imaju vaginalnu gljivičnu infekciju jer je urin bio zagađen vaginalnim sekretom tokom prikupljanja. Ako se u urinu primijeti kvasac, tada se osoba može liječiti od gljivične infekcije.

Trichomonas vaginalis je parazit koji se može naći u urinu žena, ili rijetko muškaraca. Kao i kod kvasca, T. vaginalis dezinficira vaginalni kanal, a njihovo prisustvo u urinu posljedica je kontaminacije tokom prikupljanja uzoraka. Ako se otkriju tokom analize urina, tada se može obaviti Trichomonas testiranje radi traženja vaginalne infekcije.

Urinarni odlijevci

Odljevci su cilindrične čestice koje se ponekad nalaze u urinu, a nastaju od koaguliranog proteina koji oslobađaju ćelije bubrega. Oni se formiraju u dugim, tankim, šupljim cijevima bubrega poznatim kao tubule i obično imaju oblik tubula (otuda i naziv). Pod mikroskopom često izgledaju kao “hot dog”, a kod zdravih ljudi djeluju gotovo jasno. Ova vrsta gipsa se naziva “hijalinska”. Normalno, zdravi ljudi mogu imati nekoliko (0–5) hialinskih odljeva po polju male snage. Nakon napornog vježbanja, može se otkriti još gialnih gipsa.

Druge vrste odljeva povezane su s različitim bolestima bubrega, a vrsta odljeva u urinu može dati naznake koji poremećaj utječe na bubreg. Ćelijski odljevi, poput odljeva crvenih krvnih zrnaca i bijelih krvnih zrnaca, ukazuju na poremećaj bubrega. Neki drugi primjeri vrsta odljevaka uključuju zrnaste odljeve, masne odljeve i voštane odljeve. Kada je proces bolesti prisutan u bubrezima, ćelije ili druge tvari mogu zarobiti proteine ​​kako se formira gips. Kada se to dogodi, gips se identificira supstancama u njemu, na primjer, kao odljev crvenih krvnih zrnaca ili odljev bijelih krvnih ćelija..

Kristali

Urin sadrži mnoge otopljene tvari (otpadne hemikalije) koje tijelo treba ukloniti. Ove otopljene tvari mogu formirati kristale, čvrste oblike određene tvari, u urinu ako:

 • PH urina je sve kiseliji ili lužniji;
 • Povećava se koncentracija otopljenih tvari;
 • Temperatura urina potiče njihovo formiranje.
Kristali se prepoznaju po obliku, boji i pH urina.

Mogu biti male čestice nalik pijesku bez specifičnog oblika (amorfne) ili imati određene oblike, poput igličastih. Kristali se smatraju „normalnim“ ako su iz otopljenih tvari koje se tipično nalaze u urinu; oni se obično formiraju dok se urin hladi nakon sakupljanja i nisu bili prisutni u tijelu. Neki primjeri kristala koji se mogu pronaći u urinu zdravih osoba uključuju:

 • Amorfni urati;
 • Kristalna mokraćna kiselina;
 • Kalcijum oksalati;
 • Amorfni fosfati.

Ako su kristali tvari koje inače nema u urinu, smatraju se “abnormalnima”. Abnormalni kristali mogu ukazivati ​​na abnormalne metaboličke procese. Neki od njih uključuju:

 • Kalcijum karbonat;
 • Cistin;
 • Tirozin;
 • Leucin.

Normalni ili abnormalni kristali mogu nastati u bubrezima tokom stvaranja urina i mogu se grupirati zajedno u bubrežne kamence ili kamenčiće.

Ovi se kamenci mogu zaglaviti u samom bubregu ili u mokraćovodima, cijevima koje propuštaju urin iz bubrega u mjehur, uzrokujući iznimnu bol.

Lijekovi, lijekovi i rendgenska boja također se mogu kristalizirati u urinu. Stoga laboratorij mora biti upoznat i obučen za identifikaciju kristala urina.