Aspartat aminotransferaza (AST) - Labos laboratorij Sarajevo, Tešanjska 1

 

AnalizaBiohemijaEnzimiAspartat aminotransferaza (AST)

Aspartat aminotransferaza (AST) je enzim koji je normalno prisutan u jetri, srcu, mozgu, gušterači, bubrezima i mnogim drugim mišićima i tkivima u tijelu.

Enzimi poput aspartat aminotransferaza (AST) pomažu u temeljnim biološkim procesima u tim organima i tkivima.

Kad se ćelije oštete, AST se može otpustiti u krvotok. Iz tog razloga, abnormalne razine AST-a u uzorku krvi mogu biti pokazatelj temeljnog problema.

Iako se AST može mjeriti sam, obično sa drugim enzimima čini dio širih testova, kao što je panel jetre ili sveobuhvatni metabolički panel (SMP). Kada se tumači zajedno s drugim enzimima, mjerenje AST-a može pomoći u identifikaciji bolesti jetre i drugih zdravstvenih problema. To može Vašem doktoru omogućiti bolji uvid u Vaše cjelokupno stanje u odnosu na samo procjenu rezultata testa AST.

Potreban uzorak AST-a?

Uzorak krvi se uzima iz vene na ruci.

Potrebna priprema za AST test?
Budući da se aspartat aminotransferaza (AST) obično mjeri s drugim enzimima i spojevima, obično morate postiti prije vađenja krvi.

To znači da ne konzumirate nikakvu hranu i piće osim vode. Možda ćete morati postiti do 12 sati prije testa, ali biste se trebali obratiti doktorskoj ordinaciji za specifična uputstva.

Ako se testirate samo na AST, obično ne morate postiti niti poduzimati nikakve posebne mjere opreza prije testa.

Različite vrste lijekova mogu utjecati na nivo AST i drugih jetrenih enzima. Prije testa trebate se posavjetovati svojim doktorom o lijekovima na recept, lijekovima bez recepta ili dodacima prehrani koje redovno uzimate.

Koliko košta AST test?

Cijena testa Aspartat aminotransferaze (AST) u LABOS laboratoriji iznosi 4 KM.

Svrha AST-a?
Test krvi kojim se mjeri AST koristi se za otkrivanje oštećenja ćelija.

Najčešće se koristi za procjenu stanja jetre, ali može pružiti uvid i u druge zdravstvene probleme.

Ovisno o situaciji, AST testiranje, obično u kombinaciji s drugim mjerenjima u panel testu, može se koristiti kao oblik medicinskog pregleda, dijagnoze ili praćenja:

Skrining je medicinski izraz za testiranje ako nemate simptome bolesti. Pregled koji uključuje AST može se propisati ako imate faktore rizika za oboljenje jetre, poput pretilosti, dijabetesa, značajne konzumacije alkohola ili porodične anamneze problema s jetrom.

Dijagnoza se postavlja nakon pojave simptoma predstavlja proces pronalaženja uzroka tih simptoma. Naprimjer, AST se može mjeriti ako ste imali žuticu, umor, oticanje, neobjašnjivo mršavljenje, svrab, mučninu povraćanje ili druge simptome koji su povezani s problemima s jetrom.

Monitoringom se opisuju koraci koji se poduzimaju kako bi se vidjelo kako se vaše zdravstveno stanje razvija. U nekim slučajevima možda ćete imati ponovljene testove koji uključuju AST u čestim intervalima kako biste pratili zdravlje jetre. Panel test s AST-om također može provjeriti ima li znakova oštećenja jetre, ukoliko počnete uzimati lijekove koji bi mogli utjecati na Vašu jetru.

Kada se naručuje AST test?
Mjerenje AST u krvi može biti korisno u nekoliko različitih medicinskih situacija:
  • Ako imate simptome bolesti jetre, jetreni panel koji uključuje AST može pomoći u procjeni uzroka i utvrđivanju ozbiljnosti problema;
  • Testovi jetrenog panela često se koriste kao dijagnostički testovi ako morate otići u hitnu pomoć ili ako imate opće simptome koji mogu biti uzrokovani mnogim vrstama zdravstvenih problema, te kao oblik pregleda, posebno ako imate visok rizik od problema s jetrom;
  • Neki doktori propisuju AST testiranje tokom normalnih pregleda čak i za osobe bez faktora rizika za bolest jetre;
  • AST test se može koristiti za praćenje ako ste prethodno imali abnormalne rezultate testa ili dijagnosticiranu bolest jetre;
  • Ako počnete uzimati nove lijekove koji mogu utjecati na jetru, Vaš će doktor naručiti testove lipidnog panela sa AST testom  za praćenje mogućih nuspojava.
Šta znači rezultat AST-a?
Nivoi AST obično su navedeni u Vašem izvještaju o ispitivanju u jedinicama po litru (U/L) ili međunarodnim jedinicama po litru (IU/L).

Pored nivoa koji se nalazi u Vašoj krvi, izvještaj o ispitivanju treba navesti referentni raspon laboratorije.

Važno je pažljivo pogledati referentni raspon za određenu laboratoriju koja je analizirala Vaš uzorak jer ne postoji univerzalni referentni raspon za AST. Ne koriste sve laboratorije iste metode i zato što studije nisu pokazale precizan normalan raspon AST-a.

Osim toga, ne postoji nivo AST-a koji je normalan za sve ljude. Umjesto toga, zdrav nivo AST-a može se promijeniti ovisno o Vašoj dobi, spolu, rasi, težini i drugim faktorima koje Vaš doktor može uzeti u obzir pri tumačenju rezultata testa.

Da bi shvatio značaj Vaših rezultata, Vaš doktor često ne gleda samo AST. Doktori gledaju i nivoe drugih enzima koji su uključeni u test jetre.

Budući da nivo AST -a u krvi mogu porasti pri oštećenju ćelija, povišeni AST može odražavati zdravstvena stanja. To uključuje bolesti jetre poput ciroze ili hepatitisa. Kako bi pokušao utvrditi uzrok abnormalnog rezultata, doktor može razmotriti  sljedeće. Koliko je visok nivo AST -a i kako se uspoređuje s drugim enzimima jetre.

Vrlo visoki nivo AST-a često odražava kratkotrajno oštećenje jetre. Dok se manje, ali uporno povišenje AST-a s vremenom može povezati s hroničnim stanjima. Međutim, budući da se AST nalazi u drugim dijelovima tijela, može biti povišen u krvi kao posljedica oštećenja ćelija izvan jetre.

Iz tog razloga, doktor može paralelno promatrati nivoe i AST i enzima alanin aminotransferaze (ALT). ALT je koncentriraniji u jetri, pa ako je AST visok dok je ALT normalan, to može biti znak problema izvan jetre. U drugim slučajevima, međutim, viša razina AST-a od ALT-a može biti znak oštećenja jetre uzrokovanog alkoholom.

Također je važno napomenuti da samo povišenje AST-a nije dokaz medicinskog problema.

Moguće je da zdravi ljudi s pravilnom funkcijom jetre imaju nivo AST-a izvan normalnog raspona. To se može dogoditi na temelju individualnih faktora poput dobi, spola, rase, prehrane, vježbanja ili uzimanja lijekova koji mogu utjecati na AST.

Zbog složenosti tumačenja nivoa AST-a, uključujući njihov odnos prema drugim mjerenjima na panel testu, uvijek biste trebali razgovarati o rezultatu testa s doktorom. Doktor Vam može objasniti što test znači i kako odražava Vaše opće zdravlje.

Trebaju li mi dodatni testovi?

Ako su vam razine AST-a abnormalne, postoji niz naknadnih testova koji se mogu propisati zavisno o Vašim okolnostima. Ponekad će doktor preporučiti kontinuirano praćenje s ponovljenim testovima u određenom intervalu.

U drugim slučajevima, drugi testovi krvi, testovi snimanja ili biopsija mogu se koristiti za dijagnosticiranje ili isključivanje zdravstvenih stanja. To se odnosi na stanja koja bi mogla biti povezana s abnormalnim rezultatom testa AST.

Pitanja za Vašeg doktora o rezultatima AST-a?
Da biste najbolje razumjeli značenje i tumačenje Vašeg AST testa, možete postaviti neka od sljedećih pitanja kada razgovarate o svom testu sa svojim doktorom:
  • Koji je referentni raspon za AST test u laboratoriji koja je uradila moje ispitivanje?
  • Da li je moj nivo AST-a bio normalan ili abnormalan?
  • Je li test mjerio još nešto osim AST-a? Da li je neki od tih nivoa bio abnormalan?
  • Koje je najverovatnije objašnjenje za moj nivo AST-a?
  • Trebam li ponoviti ovaj test ili uraditi još dodatni test?
Po čemu se aspartat aminotransferaza razlikuje od testa jetre?

Panel jetre je test s nekoliko komponenti koji pruža detalje o statusu jetre. Panel jetre uključuje AST, ali također mjeri alanin aminotransferazu (ALT), alkalnu fosfatazu (ALP), albumin i bilirubin.

AST se mnogo češće testira kao dio panela jetre nego sam.

Po čemu se aspartat aminotransferaza razlikuje od alanin aminotransferaze (ALT)?

Alanin aminotransferaza, često poznata i kao ALT je enzim koji se obično mjeri zajedno sa AST.

Iako su oba poznata kao enzimi jetre, AST se nalazi u više dijelova tijela od ALT-a. Iz tog razloga, abnormalne razine ALT-a obično su bolji pokazatelj problema s jetrom od AST-a. Doktori obično pregledaju oba ova nivoa zajedno prilikom tumačenja panel testa ili procjene stanja jetre.

Po čemu se aspartat aminotransferaza razlikuje od alkalne fosfataze (ALP)?

AST i ALP su komponente standardnog panela jetre i sveobuhvatnog metaboličkog panela. Kao i AST, ALP je enzim koji se također nalazi u mnogim dijelovima tijela.

Prilikom procjene zdravlja jetre, AST se općenito koristi za otkrivanje oštećenja ćelija jetre, dok se ALP češće koristi za identifikaciju začepljenja žučnih kanala u jetri i oko nje. Osim toga, ALP se nalazi u kostima, pa je ALP testiranje češće u dijagnostici koštanih poremećaja.