C-reaktivni protein (CRP) - Labos laboratorij Sarajevo, ulica Tešanjska br. 1

 

AnalizaBiohemijaMarkeri inflamacijeC-reaktivni protein (CRP)

C-reaktivni protein (CRP) je protein koji proizvodi jetra. Nivo CRP-a u krvi se povećava kada postoji stanje koje uzrokuje upalu negdje u tijelu. CRP test mjeri količinu CRP-a u krvi, pa se koristi za otkrivanje upale uslijed akutnih stanja ili za praćenje težine bolesti u hroničnim stanjima.

Test se radi kada Vaš zdravstveni radnik sumnja da imate akutno stanje koje uzrokuje upalu, poput ozbiljne bakterijske ili gljivične infekcije ili ako patite od upalnog poremećaja poput artritisa, autoimunog poremećaja ili upalne bolesti crijeva.

Potreban uzorak CRP-a?

Uzorak krvi se uzima iz vene na ruci.

Potrebna priprema za CRP test?

Priprema za test nije potrebna.

Koliko košta CRP test?

Cijena testa C-reaktivni proteina (CRP-a) u LABOS laboratoriji iznosi 10 KM.

Svrha CRP-a?
C-reaktivni protein (CRP) je nespecifičan pokazatelj upale i jedan od najosjetljivijih reaktanata akutne faze.

To znači da se oslobađa u krv nekoliko sati nakon ozljede, početka infekcije ili drugog uzroka upale.

Znatno povećani nivoi mogu se pojaviti, na primjer, nakon traume ili srčanog udara, s aktivnim ili neliječenim autoimunim poremećajima, te s ozbiljnim bakterijskim infekcijama, poput sepse. Nivo C-reaktivni proteina (CRP) može skočiti čak hiljadu puta kao odgovor na bakterijsku infekciju, a njegov porast u krvi može prethoditi boli, groznici ili drugim znakovima i simptomima.

CRP test nije dijagnostički, ali pruža informacije Vašem doktoru o tome postoji li upala, bez identificiranja izvora upale.

Ove se informacije mogu upotrijebiti zajedno s drugim faktorima, kao što su znakovi i simptomi, fizički pregled i drugi testovi kako bi se utvrdilo imate li akutno upalno stanje ili imate pogoršanje hronične upalne bolesti. Vaš doktor tada može nastaviti s daljnjim ispitivanjem i liječenjem.

Standardni CRP test mjeri visoke nivoe proteina uočene kod bolesti koje uzrokuju značajnu upalu. On mjeri CRP u rasponu od 8 do 1000 mg/L (ili 0,8 do 100 mg/dL).

Kada se naručuje CRP test?
Test C-reaktivnog proteina (CRP) koristi se za otkrivanje upale.

Na primjer, C-reaktivni protein (CRP) se može koristiti za otkrivanje ili praćenje značajne upale u akutnim stanjima, kao što su:

 • Ozbiljna bakterijska infekcija pluća, urinarnog trakta, probavnog trakta, kože ili drugih mjesta, sa ili bez sepse;
 • Gljivična ili virusna infekcija;
 • Upalna bolest zdjelice (PID).

CRP test je koristan u praćenju hroničnih upalnih stanja kako bi se otkrile upale i/ili utvrdilo da li je liječenje efikasno. Neki primjeri uključuju:

 • Upalna bolest crijeva;
 • Neki oblici artritisa, uključujući reumatoidni artritis;
 • Autoimune bolesti, poput lupusa ili vaskulitisa.

Primjeri drugih upotreba CRP testa:

 • široko se koristi za otkrivanje sepse kod novorođenčadi;
 • koristiti se za praćenje pacijenata nakon operacije (nivoi CRP-a se povećavaju nakon operacije i padaju na normalu, osim ako postoji postoperativna infekcija);
 • može biti dobar prediktor odbacivanja organa kod primalaca transplantacije bubrega.
CRP se ponekad može naručiti zajedno sa brzinom sedimentacije eritrocita (ESR), drugim testom koji otkriva upalu ili prokalcitoninom, testom koji ukazuje na sepsu.

Iako CRP test nije dovoljno specifičan za dijagnosticiranje određene bolesti, on služi kao opći marker infekcije i upale, upozoravajući tako doktore da su možda potrebna dodatna ispitivanja i liječenje. Ovisno o sumnjivom uzroku, mogu se provesti brojni drugi testovi kako bi se identificirao izvor upale.

Šta znači rezultat CRP-a?
CRP test se može naručiti ako se sumnja da imate ozbiljnu bakterijsku infekciju na osnovu Vaše anamneze, znakova i simptoma.

Može se naručiti, na primjer, kada novorođenče pokaže znakove infekcije ili kada imate simptome sepse, kao što su:

 • Groznica, jeza;
 • Ubrzano disanje;
 • Ubrzan rad srca.

Može se također redovno naručiti za praćenje stanja poput reumatoidnog artritisa i lupusa i često se ponavlja u intervalima kako bi se utvrdilo da li je liječenje djelotvorno. Ovo je posebno korisno za probleme upale, jer se nivo C-reaktivni protein (CRP) smanjuje kako se upala smanjuje.

Šta su hronične upalne bolesti?

“Hronične upalne bolesti” opći je izraz koji se koristi za opisivanje dugotrajnih ili često ponavljajućih napada upale povezanih sa specifičnijom bolešću.

Hronična upala može biti uzrokovana brojnim različitim stanjima, poput artritisa, lupusa ili upalne bolesti crijeva (Crohnova bolest ili ulcerozni kolitis).

Koja je razlika između CRP i hs-CRP testova?

Oba testa su u osnovi ista, mjereći istu tvar u krvi.

Međutim, CRP test visoke osjetljivosti (hs-CRP) mjeri vrlo male količine CRP-a u krvi i najčešće se naručuje naizgled zdravim ljudima kako bi procijenili potencijalni rizik od srčanih problema. Obično mjeri CRP u rasponu od 0,3 do 10 mg/L.

Redovni CRP test nalaže se onima koji su u riziku od infekcija ili hroničnih upalnih bolesti. On mjeri CRP u rasponu od 8 do 1000 mg/L (ili 0,8 do 100 mg/dL).

Šta mogu učiniti da smanjim nivo CRP -a?

Slijedite upute ili preporuke svog zdravstvenog radnika.

Nivo CRP općenito opada kada se infekcija riješi liječenjem.

Treba li još nešto znati?

Nivo CRP-a može biti povišen u kasnijim fazama trudnoće, kao i upotrebom kontraceptivnih pilula ili hormonske nadomjesne terapije (tj. estrogena).

Viši nivoi CRP-a primijećeni su i kod osoba koje su pretile.

CRP se može povećati i kod ljudi koji imaju rak.

Test brzine sedimentacije eritrocita (ESR) također će se povećati u prisustvu upale, međutim, CRP se povećava prije, a zatim se smanjuje brže od ESR -a.