COVID-19 Antigen - Labos laboratorija Sarajevo, ul. Tešanjska br. 1

 
Ukratko – antigen test

COVID-19 Antigen testom se otkriva aktivna infekcija SARS-CoV-2 koronavirusom koji uzrokuje bolest COVID-19. Ovaj test detektuje antigen – proteinski marker koji se nalazi na vanjskoj strani virusa SARS-CoV-2.

Test se izvodi na uzorku koji se uzima brisom nosa.

Svrha antigen testiranja (antigen test)
Uloga antigenskih testova je utvrditi da li osoba ima COVID-19.

Primarno se koriste u pregledu i u nekim slučajevima, dijagnosticiranju COVID-19:

Dijagnosticiranje – kada osoba pokaže simptome bolesti ili ako je bila u kontaktu sa zaraženom osobom. Za COVID-19, molekularni testovi poput RT-PCR smatraju se zlatnim standardom za dijagnozu. Kada ti testovi nisu dostupni, test za antigen može se koristiti za dijagnozu kod ljudi koji imaju simptome COVID-19. Međutim, antigenski testovi imaju veći rizik da ukažu na negativan rezultat kod nekoga ko je stvarno zaražen virusom, što se naziva i lažno negativnim rezultatom.

Skrining detektuje virus kod ljudi koji nemaju nikakve znakove ili simptome. Budući da se antigenski testovi mogu izvoditi brzo i po relativno niskim cijenama, mogu se koristiti u velikim programima skrininga. Ova vrsta testa mora se raditi oprezno, jer postoji rizik od lažno pozitivnih rezultata. Rizik od lažno pozitivnih rezultata najveći je u mjestima s niskim stopama prenosa virusa.

COVID-19 antigen testovi procjenjuju postoje li indikacije infekcije SARS-CoV-2.

Provjeravaju specifične proteine ​​na vanjskoj površini virusa nazvane antigenima u test uzorku uzetom iz nosnice ili područja na stražnjem dijelu nosa. Prisustvo ovih antigena znak je aktivne infekcije.

Kada treba da napravim COVID-19 antigen test?
Postoje različita vremena kada test na antigen za COVID-19 može biti prikladan.

Za dijagnozu se najčešće koristi test antigena kada PCR testovi nisu lako dostupni. U tim se situacijama pozitivni test antigena može koristiti za dijagnozu COVID-19, ako Vaši simptomi ukazuju na bolest.

Testovi na antigen se češće koriste za skrining na COVID-19. Programi skrininga obično su dizajnirani da spriječe širenje virusa od strane ljudi koji su asimptomatski.

Neke od situacija u kojima bi screening mogao biti koristan uključuju:
  • Bili ste u bliskom kontaktu s nekim ko ima COVID-19
  • Prisustvovali ste velikim društvenim okupljanjima ili na neki drugi način bili na mjestima s visokim rizikom od prenosa virusa
  • Živite ili radite na mjestima gdje mnogi ljudi žive zajedno, kao što su starački domovi, velike firme ili javne ustanove
  • Kada vam je potreban dokaz negativnog testa da biste putovali, radili ili se bavili drugim aktivnostima
  • Česta testiranja antigena mogu pomoći u identificiranju ljudi s COVID-19 koji se potom mogu izolirati, kako ne bi zarazili druge ljude.

Budući da antigen testovi mogu brzo dati rezultate i koštaju manje od PCR testova, mogu biti korisni za programe skrininga. U tim programima ljudi koji imaju pozitivan test mogu se odmah izolirati od drugih, ali za potvrdu dijagnoze može biti potreban drugi test molekularnom metodom.

Kako se testirati na COVID-19 Antigen (antigen test)?

Postoji više mogućnosti za testiranje na antigen za COVID-19. Testove na antigen može propisati doktor, a test možete uraditi i u LABOS laboratoriji.

Uzorak se uzima i analizira u LABOS laboratoriji, a rezultat je dostupan u roku od 15 minuta.

Koliko košta COVID-19 Antigen test?

Cijena COVID-19 antigen testa u LABOS laboratoriji iznosti 12,00 KM.

Posjetite LABOS laboratoriju na lokaciji Tešanjska 1. ili nas kontaktirajte pozivom na broj tel. +387 33 549-532.

Proces testiranja - antigen test
Testovi za COVID-19 antigen zahtijevaju uzorak ćelija koje dolaze iz Vašeg gornjeg respiratornog trakta.

Konkretno, mogu se uzimati iz nosa ili iz nazofarinksa, gornji dio grla iza nosa. Uzorak se uzima pomoću pamučnog štapića koji se ubaci u nosnicu.

Prije testiranja

Obično ne trebate poduzimati nikakve posebne korake da biste se pripremili za test na antigen. Međutim, trebali biste obavezno reći našem osoblju koja uzima Vaš uzorak, ako ste imali nedavne simptome COVID-19.

Tokom testiranja

Uzorak se dobija stavljanjem tampona s pamučnim vrhom u nosnicu. Uzorak se može uzeti iz donjeg dijela nosa ili bris može ići prema stražnjem dijelu nosa. Jednom kada se štapić ubaci, obično se rotira i često se uzima uzorak iz obje nosnice.Umetanje brisa u nos može biti neugodno, posebno kada se uzima uzorak iz nazofarinksa. Može postojati privremeni nelagoda ili potreba za kašljanjem, a možete osjetiti kako vam oči suze.

Nakon testiranja

Ne postoje posebni postupci nakon testa, a rijetko se javljaju trajne posljedice nakon uzimanja uzorka.

Za brze antigenske testove rezultati su obično dostupni brzo, često u roku od 15 minuta.

Tumačenje rezultata testa

Nalaz antigenskog testa sadrži informaciju da li je Vaš uzorak bio pozitivan ili negativan na antigene SARS-CoV-2.

Doktori tumače rezultat antigenskih testova u odnosu na vjerovatnoću pozitivnog ili negativnog testiranja prije testa. Ako nemate simptome, nemate poznatu izloženost SARS-CoV-2 i živite u području s niskim nivoom prenosa virusa, vjerovatnoća pozitivnog pretestiranja prije testa je mala, što znači da je veća šansa da je pozitivan rezultat lažno pozitivan. Ako imate pozitivan test, izolirajte se i poduzmite mjere kako biste izbjegli širenje virusa.

Slično tome, ako imate simptome COVID-19 i bili ste kontaktu sa zaraženom osobom, imate povišenu vjerojatnoću pozitivnog testiranja prije testa. U tim je situacijama veći rizik da je negativan rezultat lažno negativan. Čak i ako ste testirani negativno, znajući veću stopu lažno negativnih, morate nastaviti slijediti smjernice kao što su nošenje maske i socijalno distanciranje.

Upoređujući vjerovatnoću testiranja pozitivnog ili negativnog pre testiranja sa stvarnim ishodom testa, Vaš doktor može utvrditi je li potreban dodatni test, kao što je PCR, kako bi se potvrdio rezultat i dijagnoza.

Po čemu se COVID-19 antigen test razlikuje od PCR-a ili molekularnog testa?
Iako antigen i PCR testovi provjeravaju znakove aktivne infekcije SARS-CoV-2, među njima postoje važne razlike:
  • PCR test ili molekularni test traže tragove genetskog materijala virusa umjesto proteina koji se nalaze na vanjskoj strani virusa.
  • PCR se može provesti na uzorku uzetom iz nosa, grla ili sline, ali testovi na antigen se trenutno provode samo na uzorcima iz nosa ili nazofarinksa.
  • Iako su oba dostupna i kao laboratorijski testovi , testovi na antigen se češće koriste za brzo testiranje.
  • Testovi na antigen obično koštaju manje od PCR testova.
  • PCR testovi se generalno smatraju tačnijim i mogu se koristiti za potvrđivanje rezultata antigenskog testa.
Po čemu se antigen test razlikuje od testa antitijela?

Antigenski testovi koji traže prisustvo virusa mogu testirati aktivnu infekciju, dok testovi na antitijela koja se razvijaju nekoliko nedelja nakon izlaganja virusima testiraju na prošlu infekciju.

Antigeni su dio virusa, dok su antitijela nešto što imuni sistem stvara kao odgovor na izloženost virusnom antigenu.

Druga razlika je u tome što se za testiranje antitijela koristi uzorak krvi umjesto uzorka uzetog iz gornjeg respiratornog trakta.