COVID-19 Antitijela - Labos laboratorija Sarajevo, ul. Tešanjska br. 1

 
Testiranje COVID-19 antitijela je test kojim se pokušava utvrditi da li ste prethodno bili zaraženi SARS-CoV-2 koronavirusom koji uzrokuje COVID-19.

Ispitivanje antitijela vrši se na uzorku krvi i poznato je i kao serološko ispitivanje. Može se izvoditi u laboratoriji ili pomoću testiranja na licu mjesta. Ispitivanje antitijela može se koristiti kod pacijenata sa dugotrajnim ili kasnim razvojem komplikacija. Također se koristi u istraživanjima za bolje razumijevanje pandemije COVID-19.

Svrha testiranja
Standardna upotreba testa za antitijela na COVID-19 je utvrđivanje da li je osoba prethodno imala infekciju SARS-CoV-2.

Testovi antitijela se ne koriste za provjeru aktivnog COVID-19. Najčešće upotrebe ovog testa uključuju:

  • Testiranje kod ljudi sa dugotrajnijim simptomima COVID-19: Ako imate simptome COVID-19 nekoliko sedmica, moguće je da se aktivna infekcija više ne može otkriti antigenom ili PCR testovima. U tim slučajevima, test antitijela može vam pokazati da ste ranije imali SARS-CoV-2 infekciju koja može objasniti Vaše simptome i podržati dijagnozu COVID-19.
  • Testiranje kod ljudi s kasno razvijajućim komplikacijama COVID-19: Neki učinci COVID-19 na zdravlje mogu se razviti sedmicama ili mjesecima nakon infekcije. Ako se vjeruje da imate zakašnjele simptome koronavirusne infekcije, test antitijela može vam pomoći utvrditi jeste li ranije bili zaraženi.
  • Epidemiološko istraživanje: Testovi na antitijela mogu pružiti korisne informacije za bolje razumijevanje COVID-19. Na primjer, serološko testiranje može pomoći u procjeni broja ljudi koji su zaraženi. Testovi na antitijela mogu se koristiti i za pokušaj utvrđivanja kako prošla infekcija utiče na rizik od razvoja COVID-19 u budućnosti.
Važno je napomenuti da većina ustanova za prevenciju bolesti ne preporučuju ispitivanje antitijela kako bi se dokazao imunitet na COVID-19 ili odgovor na vakcinaciju.

Testiranje antitijela nije validirano u ovim slučajevima, pa se testovi antitijela ne bi trebali koristiti za koordinaciju aranžmana na radnim mjestima ili u zajedničkim životnim okruženjima poput staračkih domova ili studentskih domova, niti za diktiranje nivoa predostrožnosti COVID-19.

Šta mjeri test?
COVID-19 serološki testovi mjere antitijela u krvi. Antitijela su proteini koje stvara imunološki sistem u odgovoru na patogene poput virusa.

Tijelo proizvodi antitijela koja su specifična za SARS-CoV-2. Testovi mogu tražiti vrste antitijela poznatih kao imunoglobulini, uključujući imunoglobulin G (IgG), imunoglobulin M (IgM) i imunoglobulin A (IgA). Ta se antitijela razvijaju u različitim fazama nakon infekcije.

Iako je ispitivanje moguće za sve tri vrste imunoglobulina, većina testova na COVID-19 antitijela fokusira se na IgG ili ukupan broj antitijela. IgG antitijelima treba nekoliko sedmica da se razviju, ali mogu trajati nekoliko mjeseci. Kao rezultat, na njih se obično gleda kao na najpouzdaniji pokazatelj prethodne infekcije.

Kada bih trebao/la napraviti test na COVID-19 antitijela?
Testovi na COVID-19 antitijela obično se koriste samo u određenim okolnostima

Test se najčešće propisuje kada imate simptome koji bi mogli biti povezani sa COVID-19, ali vjeruje se da se infekcija dogodila nekoliko sedmica ili mjeseci ranije. U tim slučajevima ste možda već imali negativan test na aktivnu infekciju s SARS-CoV-2.

Testovima na antitijela se ne može pokazati da li ste imuni na COVID-19. Oni takođe ne mogu dokazati da li je vakcinacija bila efikasna. Nije poznato dovoljno o vezi između nivoa antitijela i imuniteta, pa iz tog razloga se ne savjetuje upotreba testova antitijela u ovim kontekstima.

Kada se provode serološka ispitivanja, važno je uzeti u obzir vrijeme potrebno imunom sistemu da stvori antitijela.

Često treba nekoliko sedmica da antitijela postanu detektibilna, tako da test na antitijela prerano nakon infekcije možda neće biti tačan. Pored toga, iako su antitijela otkrivena oko osam mjeseci nakon infekcije kod nekih ljudi, kod drugih mogu trajati kraće vrijeme.

Kako se testirati?

Ispitivanje antitijela na COVID-19 obično se događa nakon što ga naruči doktor. Potreban je uzorak krvi koji se može uzeti u LABOS laboratoriju. Krv se može vaditi iz vene ili uzimati ubodom vrha prsta. Analiza uzorka krvi može se obaviti odmah u LABOS laboratoriju.

Koliko košta test?

Cijena COVID-19 antitijela IgG/IgM u LABOS laboratoriji iznosi 35,00 KM.

Cijena COVID-19 Spike proteina u LABOS laboratoriji iznosi 40,00 KM.

Posjetite LABOS laboratoriju na lokaciji Tešanjska 1. ili nas kontaktirajte pozivom na broj tel. +387 33 549-532.

Proces testiranja
Prije testa

Nije potrebna priprema za test na antitijela na COVID-19. Prije testa, trebali biste obavijestiti svog lijekara, ako ste imali nedavne simptome COVID-19 ili ako ste primili COVID-19 vakcinu.

Tokom testa

Ako se test radi uzimanjem krvi, imat ćete elastičnu traku oko nadlaktice, a unutrašnjost lakta očistit će se antiseptičkim jastučićem. Igla će se umetnuti u venu, izvući će se epruveta s krvlju, a zatim će se igla ukloniti. Čitav postupak obično traje manje od nekoliko minuta, tokom kojih može doći do privremenih bolova, dok se igla uvodi i izvlači.

Nakon testa

Nakon vađenja krvi iglom, stavlja se zavoj i možda ćete trebati nekoliko minuta lagano pritiskati kako biste spriječili krvarenje. Na mjestu uboda može biti osjetljivosti, a mogu se pojaviti i lagane modrice. Obično se možete vratiti normalnim aktivnostima nakon završetka testa.

Dobijanje rezultata testa

Mnogi testovi na antitijela su brzi testovi , što znači da se Vaš uzorak može analizirati za 30 minuta ili manje. Ukoliko je uzorkovanje bilo u jutarnjim satima, većina metoda daje rezultat isti dan.

Izvještaj o testiranju može se poslati i elektronskom poštom ili vam biti dostupan u printanom obliku. Kontaktirajte LABOS laboratorij za više detalja.

Tumačenje rezultata testa

Rezultat testa obično je naveden kao pozitivan ili negativan. Pozitivno znači da su u Vašoj krvi pronađena antitijela na SARS-CoV-2. Kvantitativni testovi obično daju tačan broj specifičnih antitijela.

Slično tome, negativni rezultat testa ne osigurava da nikada niste imali COVID-19.

Smatra se da antitijela s vremenom nestaju, a ljudi koji su imali blage ili asimptomatske slučajeve COVID-19 mogu razviti manje antitijela. Pored toga, neke osobe ne proizvode ove vrste antitijela nakon infekcije, ali i dalje proizvode druge imune ćelije kao odgovor na infekciju. Stoga se negativni test antitijela ne smije koristiti za isključivanje imuniteta.

Važno je razgovarati sa svojim doktorom o tome kako protumačiti rezultat testa na antitijela. Zbog mogućnosti lažno pozitivnog ili lažno negativnog testa, Vaš doktor uzima u obzir Vaše rezultate u kontekstu Vaše situacije, uključujući Vaše simptome i vjerovatnoću da ste prethodno bili izloženi SARS-CoV-2.

Da li su rezultati ispitivanja tačni?
Postoje različite verzije testova na antitijela i nisu sve jednako tačne. Generalno, međutim, većina odobrenih testova na antitijela daje pouzdane rezultate.

Iako metode ispitivanja mogu pouzdano utvrditi jesu li prisutna antitijela, nekoliko faktora može utjecati na tačnost testa i njegovu interpretaciju:

  • Unakrsna reaktivnost: SARS-CoV-2 je jedna vrsta koronavirusa. Ostali koronavirusi su česti i test može pogrešno identifikovati antitijela na jedan od tih koronavirusa kao antitijela na SARS-CoV-2.
  • Vrijeme ispitivanja: Može proći nekoliko sedmica dok se antitijela ne formiraju, što znači da testiranje prerano nakon infekcije može dati lažno negativan rezultat. Pored toga, antitijela se vremenom smanjuju, tako da prekasno testiranje možda neće ispravno odraziti da li ste ranije imali SARS-CoV-2 infekciju.
  • Status vakcinacije: Dobivanje vakcine za COVID-19 dovodi do toga da tjelo proizvodi antitijela na određeni dio SARS-CoV-2 poznat kao “spike” protein. U serološkim testovima koji traže ova specifična antitijela, vakcinacija može dovesti do pozitivnih rezultata. Prisustvo antitijela na druge proteine ​​u SARS-CoV-2 može biti pokazatelj prošle infekcije, a ne rezultat vakcinacije, pa je važno napomenuti koja se vrsta antitijela testira.
    • Metoda ispitivanja i platforma: Mogu se koristiti posebne tehničke metode za otkrivanje antitijela, a izbor tehnologije ispitivanja može utjecati na tačnost Vaših rezultata.