Dijabetes iz ugla nutricionizma - Labos

 

ČlanciNovostiVijestiDijabetes iz ugla nutricionizma

Povodom Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa, 14.novembra 2022. godine, u periodu od 17:00h do 19:25h na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu, održan je Forum “Dijabetes iz ugla nutricionizma”. Forum je održan u  organizaciji Udruženja za primijenjeni nutricionizam u Bosni i Hercegovini, a jedan od partnera je bio i LABOS laboratorij.

Hrana i ishrana su dio svakodnevnice, a nutricionizam je mlada interdisciplinarna naučna oblast koja izučava utjecaj hrane na organizam čovjeka, njegove zdravlje, aktivnosti, raspoloženje te kvalitet života.

Cij ovog Foruma jeste edukacija o dijabetesu kao vodećem javno zdravstvenom problemu.

“Dijabetes mellitus se odlikuje povišenim vrijednostima šećera u krvi, uz istovremeni poremećaj metabolizma masti, bjelančevina, vode i elektrolita sa razvojem ranih i kasnih komplikacija koje prate ovu bolest. Dramatično se uvećava broj oboljelih poslednjih 20-tak godina i može se reći da se radi o „pandemiji“ šećerne bolesti. Razlog za to je loša ishrana bogata ugljikohidratima, brza hrana uz smanjenu fizičku aktivnost.” izjavila je Selma Tatlić, dipl.ing MLD, ispred LABOS laboratorije.

Sama bolest sa sobom donosi i druge moguće komplikacije kao što su bolesti oka, nervnog sistema (neuropatije), bolesti mozga, kardiovaskularnog sistema, bubrega itd. Najbolji način djelovanja, je prevencija kroz pozitivan životni stil, tako da nakon dijagnoze, pacijent mora biti spreman da mijenja svoje životne navike i prihvati pravilan način prehrane.

Vrlo važan faktor kod prehrane osoba oboljelih od dijabetesa je pravilna raspodjela obroka. Obroci se ne smiju preskakati ili spajati. Preporučuju se najmanje 3 glavna obroka i 2-3 međuobroka u ovisnosti od primjene preporučene farmakološke terapije. Pri tome se opet indivudalno mora napraviti raspored unosa obroka u skladu sa terapijom koja se primjenjuje.

“Ono što dodatno zabrinjava je činjenica da danas jedna od dvije osobe žive ne znajući da imaju dijabetes. Ovo dodatno usložnjava situaciju jer nekontrolisana bolest  neminovno vodi ka razvoju mikro i makro vaskularnih komplikacija koje u krajnjem slučaju rezultiraju invalidititeom, pa čak i smrću. U toku foruma dat ću osnovne smjernice o farmakološkim i nefarmakološkim mjerama u tretmanu Dijabetes mellitusa s naglaskom na potrebu interdisciplinarnog pristupa ” izjavila je dr. Sanita Maleškić Kapo, specijalista nutricionizma.

“Jedan od najboljih načina prevencije i držanja bolesti pod kontrolom, jeste rano otkrivanje Diabetes mellitusa. Rano otkrivanje možete postići obavljanjem redovnih preventivnih laboratorijskih pretraga glukoze, odnosno šećera u krvi, jer uobičajni simptomi šećerne bolesti mogu biti neprimjetni, a osoba se na njih može naviknuti i prepoznat će ih tek kad joj se izmjeri povišena glukoza u krvi.” izjavila je Sanida Fejzić, dipl.ing.MLD.

Laboratorij
prof.dr. Maja Malenica lijevo i dipl.ing MLD Sanida Fejzić desno

LABOS laboratorij će i u budućnosti  nastaviti  učestvovati i sprovoditi  ovakve aktivnosti, sa ciljem podizanja svijesti o važnosti preventivnih laboratorijskih pretraga u očuvanju zdravlja.