Paket analiza minerala - Labos laboratorij Sarajevo, ulica Tešanjska br. 1

 

AnalizaStanjaPaket analiza minerala

Elektroliti su minerali koji se nalaze u tjelesnim tkivima i krvi u obliku otopljenih soli.

Kao električno nabijene čestice, elektroliti pomažu u kretanju hranljivih sastojaka u ćelije i otpadima iz njih. Također održavaju zdravu ravnotežu vode i pomažu u stabilizaciji nivoa kiseline/baze (pH) u tijelu.

Bilo koja bolest ili stanje koje utječu na količinu tekućine u tijelu, poput dehidracije ili bolesti ili stanja koja utječu na pluća, bubrege, metabolizam ili disanje, mogu uzrokovati neravnotežu tekućine, elektrolita ili pH (acidoza ili alkaloza). Normalni pH mora se održavati u uskom rasponu od 7,35-7,45, a elektroliti moraju biti u ravnoteži kako bi se osiguralo pravilno funkcionisanje metaboličkih procesa i isporuka prave količine kiseonika u tkiva.

Iako se natrij, kalij, hlorid, i kalcijum (Ca2+) obično mjere zajedno kao paket analiza minerala ili elektrolitski paket, oni se takođe mogu naručiti pojedinačno za dijagnozu/praćenje stanja koja utječu na određene elektrolite. Tijelo sadrži i druge elektrolite koji nisu dio “paketa analiza minerala”, ali ih vaš doktor može naručiti. Tu spadaju: magnezijum (Mg2+) i fosfat (PO43-).

Zašto se testirati?

Ukupna ravnoteža minerala/elektrolita pokazatelj je funkcionalne dobrobiti nekoliko osnovnih tjelesnih funkcija. Oni su važni za održavanje širokog spektra tjelesnih funkcija, uključujući kontrakciju srca i skeletnih mišića i signalizaciju živaca.

Potreban uzorak?

Uzorak krvi izvađen iz vene na ruci.

Šta se testira?
Paket analiza minerala mjeri nivo glavnih minerala u krvi:
  • Natrijum u tijelu se većinom nalazi u tečnosti izvan tjelesnih ćelija, gdje pomaže u regulaciji količine vode u tijelu;
  • Kalij se nalazi uglavnom u tjelesnim ćelijama. Mala, ali vitalna količina kalija nalazi se u plazmi, tečnom dijelu krvi. Kalij igra važnu ulogu u regulaciji kontrakcije mišića. Praćenje kalija je važno, jer male promjene u nivou kalijuma mogu utjecati na srčani ritam i sposobnost kontrakcije;
  • Hlorid kao elektrolit pomaže u održavanju električne neutralnosti (koncentracije pozitivno nabijenih kationa i negativno nabijenih aniona moraju biti jednake), a njegov nivo obično odražava nivo natrijuma. Zbog svoje bliske povezanosti sa natrijumom, hlorid takođe pomaže u regulaciji raspodjele vode u tijelu;
  • Kalcijum (Ca2+)
  • pH.
Koliko košta test?

Cijena paketa analiza minerala u LABOS laboratoriji iznosi 20,00 KM.

Posjetite LABOS laboratoriju na lokaciji Tešanjska 1. ili nas kontaktirajte pozivom na broj tel. +387 33 549-532.