HDL Holesterol - Labos laboratorij Sarajevo, ulica Tešanjska br. 1 - M. Dvor

 

HDL Holesterol ili lipoproteinski holesterol visoke gustoće ( formalni naziv). 

Test HDL holesterola mjeri količinu holesterola unutar lipoproteina velike gustoće (HDL) u uzorku Vaše krvi.

Holesterol pomaže ćelijama u Vašem tijelu da pravilno funkcioniraju. Međutim, nakupljanjem određenih vrsta holesterola u Vašim arterijama može povećati rizik od srčanih oboljenja, moždanog i srčanog udara kao i drugih zdravstvenih problema.

HDL holesterol (HDL-C) često je poznat kao „dobri“ holesterol, jer je povezan sa kardiovaskularnim zdravljem. Nasuprot tome, holesterol lipoproteina niske gustoće (LDL) naziva se „lošim“ holesterolom, jer je povezan sa kardiovaskularnim bolestima.

HDL holesterol se skoro uvijek mjeri zajedno sa ukupnim holesterolom, a ova dva mjerenja su ključni dijelovi testa na lipidnom panelu. Lipidni panel je test kojim se mjeri HDL holesterol, ukupni holesterol, LDL holesterol i trigliceridi.

Potreban uzorak HDL-a?

Uzorak krvi za laboratorijsko ispitivanje HDL holesterola uzima se iz vene na ruci.

Potrebna priprema za HDL test?

Iako za precizno mjerenje HDL holesterola nije potrebno izbjegavati jelo ili piće, važno je razgovarati sa svojim doktorom trebate li postiti prije testa na HDL holesterol.

Neki testovi koji mjere HDL-C takođe uključuju testiranje nivoa LDL holesterola, na koji može uticati nedavna konzumacija hrane ili pića. Kada je post neophodan, ne smijete jesti niti piti ništa osim vode do 12 sati prije vađenja krvi.

Koliko košta HDL test?

Cijena testa HDL-a u LABOS laboratoriji iznosi 6 KM.

Svrha HDL-a?
Svrha ispitivanja HDL holesterola je da procijeni Vaše kardiovaskularno zdravlje, uključujući i rizik od srčanih bolesti.

HDL holesterol se smatra dobrom vrstom holesterola koja je povezana sa manjim rizikom od koronarne bolesti srca.

Mjerenje HDL holesterola i ukupnog holesterola zajedno u istom uzorku krvi omogućava doktoru da izračuna odnos HDL holesterola i LDL holesterola. Ovo je važno za procjenu Vašeg kardiovaskularnog zdravlja i omogućava doktoru da razumije količine dobrog i lošeg holesterola.

Testiranje HDL holesterola može igrati ulogu u skriningu, praćenju i dijagnosticiranju problema koji utječu na Vaše srce, krvne žile i cirkulaciju krvi.

Skrining je jedan od najčešćih načina na koji se koristi testiranje HDL holesterola. I kod djece i kod odraslih koji nemaju simptome kardiovaskularnih problema, nivoi holesterola mogu se povremeno provjeravati.

Nizak nivo HDL holesterola povezana je s povećanim rizikom za stanja poput srčanih oboljenja i moždanog udara, kao i sa dijabetesom tipa 2.

Iz tog razloga, HDL-C testiranje se može koristiti za rano otkrivanje potencijalno ozbiljnih zdravstvenih problema.

Monitoringom se prati nivo holesterola tokom vremena. Ono je uobičajno jer se HDL holesterol testira u određenim intervalima. Najčešće situacije u kojima se HDL holesterol prati s vremenom su:

 • Ako ste prethodno imali test na holesterol sa niskim HDL holesterolom ili visokim LDL holesterolom, možda ćete imati stalne testove za praćenje nivoa lipida;
 • Ako vam je dijagnosticirana srčana bolest ili ste u prošlosti imali srčani udar, testiranje holesterola može biti dio praćenja Vašeg zdravlja s vremenom;
 • Nakon početka liječenja u cilju smanjenjenja kardiovaskularnog rizika: Ponekad će doktori preporučiti promjenu načina života ili lijekove za poboljšanje nivoa holesterola, a stalna ispitivanja mogu procijeniti Vaš odgovor na propisani tretman.

Doktori mogu odrediti testove holesterola ako imate određene kardiovaskularne simptome. Nivo HDL holesterola uzima se u obzir pri dijagnostici metaboličkog sindroma. Metabolički sindrom je skup faktora rizika za dijabetes, moždani udar i koronarnu bolest srca. Testiranje holesterola također može biti uključeno u identificiranje nekih zdravstvenih problema koji utječu na druge organe.

Kako se koristi HDL test?
Test HDL holesterola analizira uzorak krvi, kako bi se utvrdilo koliko je holesterola prisutno u česticama lipoproteina visoke gustoće (HDL).

Holesterol se kroz tijelo prenosi krvlju unutar lipoproteina, koji se sastoje od masti i proteina.

Postoji više vrsta lipoproteina koji mogu prenositi holesterol, uključujući lipoproteine ​​velike gustoće, lipoproteine ​​niske gustoće (LDL) i lipoproteine ​​vrlo niske gustoće (VLDL).

Holesterol u česticama LDL i VLDL može se nakupiti u arterijama i uzrokovati kardiovaskularne probleme. Nasuprot tome, HDL čestice transportiraju holesterol u jetru kako bi se mogao eliminirati iz tijela. Pomoću ove i drugih funkcija, HDL holesterol pomaže u zaštiti od začepljenja arterija.

Kada se traži HDL test?
Da li je test HDL holesterola odgovarajući, zavisi od Vaših specifičnih okolnosti.

Kao skrining test, ne postoje univerzalno dogovorene preporuke o tome koliko često mjeriti nivo holesterola. Općenito, skrining se ranije započinje za osobe s faktorima rizika kao što su visoki krvni tlak, pušenje cigareta, dijabetes ili porodična anamneza srčanih oboljenja u ranijoj dobi. Ljudi bez povećanog rizika od kardiovaskularnih problema obično započinju skrining u kasnijoj dobi i često imaju duže intervale između testova holesterola.

Pregled uobičajenih preporuka za skrining holesterola se nalazi u donjoj tabeli:

DEMOGRAFSKA GRUPAFAKTORI RIZIKASKRINING FREKVENCA
DjecaNema faktora rizikaJednom između 9-11 godina; ponovo između 17-21
DjecaJedan ili višeSvake 1-3 godine, počevši od godine kad je faktora rizika otkriven
Adolescenti i odrasli bilo koje dobiJedan ili višeNajmanje svakih 5 godina; češće ako je zasnovano na specifičnim faktorima rizika
Muškarci 20-45 god.
Žene 20-55 god.
Nema faktora rizikaSvakih 5 godina
Muškarci 45-65 god.
Žene 55-65 god.
Nema faktora rizikaSvako 1-2 godine
Osobe iznad 65 god.Sa ili bez faktora rizikaJednom godišnje
Skrining se često vrši pomoću lipidnog panela, posebno za početno ispitivanje. Međutim, neki se pregledi mogu obaviti samo mjerenjem ukupnog holesterola i HDL-C.

Praćenje nivoa holesterola takođe može biti važno ako ste u prošlosti imali kardiovaskularne probleme ili abnormalne nivoe holesterola. Ako se liječite zbog ovih problema, ponovljeno testiranje HDL holesterola može se koristiti za praćenje Vašeg odgovora na terapiju.

Abnormalnosti u HDL holesterolu mogu se pojaviti s drugim zdravstvenim problemima koji utječu na štitnjaču, gušteraču ili jetru. Kao rezultat toga, ispitivanje holesterola može biti uključeno u dijagnostički proces za niz medicinskih stanja.

Šta znači rezultat HDL-a?
HDL holesterol se mjeri i prikazuje u miligramima po decilitru krvi (mg/dL).

Vaš izvještaj o testiranju pokazat će Vaš nivo HDL holesterola, kao i referentni raspon za normalne ili poželjne nivoe HDL holesterola.

Nekoliko je faktora uključeno u tumačenje Vašeg testa HDL holesterola, uključujući:

 • Dob;
 • Spol;
 • Zdravstvenu historiju i kardiovaskularne faktore rizika;
 • Ukupni nivo holesterola i drugih lipida.

Budući da je HDL holesterol poznat kao “dobar holesterol”, viši nivo je bolji, a HDL holesterol iznad 60 mg/dL se generalno smatra odličnim.

Za većinu ljudi, nivo HDL holesterola iznad 60 mg/dL povezan je sa smanjenim kardiovaskularnim rizikom. Međutim, visoki HDL holesterol može se pojaviti zbog nekih lijekova, alkohola ili problema sa štitnjačom. Visoki HDL holesterol može se pojaviti i u nekim nasljednim stanjima. U ovim rjeđim slučajevima visoki HDL holesterol možda neće biti koristan.

Smatra se da su nivoi HDL holesterola ispod 40 mg/dL niski, iako neke laboratorije smatraju da su u žena nivoi ispod 50 mg/dL niski.

Nizak HDL holesterol je faktor rizika za kardiovaskularne probleme uključujući ozbiljna stanja poput srčanih oboljenja i moždanog udara.

Nizak HDL holesterol također može biti odraz osnovnog stanja poput dijabetesa. Zdravstveni rizici niskog HDL holesterola mogu se povećati ako se jave zajedno s drugim abnormalnim nivoima holesterola, poput visokih nivoa „lošeg“ LDL holesterola, ili s problemima poput visokog krvnog tlaka.

Ostali faktori koji mogu uzrokovati niske nivoe HDL holesterola uključuju specifična nasljedna stanja, određene lijekove, neke infekcije i mnoga medicinska stanja koja uzrokuju upalu.

HDL holesterol je važno mjerenje, ali se rijetko procjenjuje sam. Uzimajući u obzir HDL holesterol zajedno sa drugim faktorima, uključujući nivo LDL holesterola i druge aspekte Vašeg ukupnog zdravlja, Vaš doktor može bolje proceniti Vaš kardiovaskularni rizik. Zbog toga je važno razgovarati o rezultatima testa HDL holesterola sa svojim doktorom jer su oni u najboljoj poziciji da objasne šta rezultati znače za Vaše zdravlje.

Jesu li rezultati ispitivanja tačni?
Testiranje HDL holesterola je izuzetno uobičajeno i često se koristi za procjenu kardiovaskularnog rizika.

Kao i svaki test, testovi HDL holesterola nisu savršeno tačni. Određeni faktori koji mogu utjecati na tačnost bilo kojeg pojedinačnog testa uključuju:

 • Pojedinačnu varijabilnost: Mogu postojati neke razlike u nivoima HDL holesterola na osnovu individualnih faktora poput stresa ili držanja tokom testa. Manje varijacije mogu se pojaviti i između laboratorija;
 • Akutnu bolest: Na nivo holesterola u krvi utječe upala, infekcije ili druge bolesti koje uzrokuju upalu, pa mogu ometati tačnost testova HDL holesterola;
 • Određeni poremećaji krvi: Neki uvjeti koji utječu na krvne ćelije uzrokuju povećanje vrste proteina, poznatog kao M protein, u krvi. Kod ljudi s ovim stanjima, testovi HDL holesterola mogu pokazati niži nivo HDL holesterola nego što je zapravo prisutno u njihovoj krvi.
Trebaju li mi dodatni testovi?
Da li će vam biti potrebni dodatni testovi zavisi od rezultata testa na HDL holesterol.

Ako nemate faktore rizika za kardiovaskularne probleme i imate zdrav nivo HDL-a i HDL-holesterola, obično vam ne trebaju hitna kontrolna ispitivanja. Međutim, Vaš doktor može preporučiti ponovljene preglede holesterola svakih nekoliko godina.

Ako imate nizak HDL holesterol ili druge kardiovaskularne faktore rizika, možda će vam trebati dodatni testovi. To može uključivati ​​ponovljene testove holesterola, proširene testove holesterola i/ili srčane testove stresa.

Ako imate nenormalan rezultat na testu za njegu ili kod kuće, normalno je da imate naknadni test holesterola s vađenjem krvi kako bi se Vaša krv mogla analizirati u laboratoriji.

Pitanja za Vašeg doktora o rezultatima HDL-a?
Razgovor sa Vašim doktorom može pružiti najdetaljnije informacije o rezultatima testa HDL holesterola.

Neka od sljedećih pitanja mogu biti korisna zbog detaljnijih objašnjenja od Vašeg doktora:

 • Koliki je moj nivo HDL holesterola? Je li taj nivo za mene zdrav?
 • Da li su mjerene neke druge vrste holesterola? Ako je tako, koji su bili rezultati tih mjerenja?
 • Da li imam faktore rizika za kardiovaskularne bolesti?
 • Trebam li napraviti još jedan test holesterola? Ako da, kada?
 • Postoje li neki drugi testovi koje preporučujete za procjenu mog kardiovaskularnog zdravlja?
 • Preporučujete li promjene načina života ili tretmane kako bi smanjio/la rizik od kardiovaskularnih bolesti?
Po čemu se test HDL holesterola razlikuje od lipidnog panela?

Lipidni panel uvijek uključuje mjerenje HDL holesterola, ali se nivoi HDL holesterola mogu testirati bez potpunog pregleda lipida.

Standardni lipidni panel mjeri ukupni holesterol, HDL holesterol i trigliceride. Zatim koristi ta mjerenja za izračunavanje količine LDL holesterola.

Po čemu se test HDL holesterola razlikuje od testa na ukupni holesterol?

Test ukupnog holesterola mjeri zbir svih holesterola pronađenih u različitim vrstama lipoproteina. Ukupan broj holesterola uključuje HDL holesterol, LDL holesterol i VLDL holesterol.

Budući da ove vrste holesterola imaju različite implikacije na kardiovaskularno zdravlje, testovi ukupnog holesterola često mjere i HDL holesterol, tako da se daje više informacija o omjeru HDL-a i HDL-holesterola u krvi.

Po čemu se test HDL holesterola razlikuje od testa LDL holesterola?
Test HDL holesterola i test LDL holesterola mjere različite vrste holesterola. Dvije vrste holesterola transportiraju se u krvi u različitim vrstama čestica.

U uobičajenim opisima, HDL holesterol je poznat kao dobar, dok je LDL loš holesterol. Količina HDL holesterola u poređenju sa LDL holesterolom može biti važan faktor u kardiovaskularnom zdravlju.

Mjerenje HDL holesterola jednostavnije je od mjerenja LDL holesterola. Iz tog razloga, nivoi LDL holesterola najčešće se izračunavaju pomoću formule zasnovane na nivoima ukupnog holesterola, HDL holesterola i triglicerida. U nekim situacijama, međutim, doktor može propisati direktan LDL test.