Hemoglobin A1c (Tromjesečni šećer) - Labos laboratorij Sarajevo

 

AnalizaRegulacija šećeraHemoglobin A1c (Tromjesečni šećer)

Formalni naziv: HbA1C

Test Hemoglobin A1c (Tromjesečni šećer) procjenjuje koliko je glukoze ili šećera u krvi bilo u Vašem krvotoku u posljednja tri mjeseca. Za dugoročnu kontrolu glukoze, ovaj test može identificirati dijabetes ili pratiti koliko se dobro kontrolira dijabetes.

Glukoza je vrsta šećera koju Vaše tijelo koristi kao glavni izvor energije. Vaše tijelo proizvodi ili prima glukozu iz hrane koju jedete. Glukoza ulazi u Vaš krvotok i preuzimaju je ćelije tijela uz pomoć hormona zvanog inzulin.

Ako Vaše tijelo ne može proizvesti dovoljno inzulina ili ako ćelije Vašeg tijela imaju problema s prihvaćanjem inzulina, nivo glukoze u krvi može opasno porasti. To može dovesti do dijabetesa, ozbiljne bolesti koja može oštetiti organe Vašeg tijela ako se ne drži pod kontrolom.

Glukoza se može vezati za hemoglobin u krvi i formirati hemoglobin A1c (tromjesečni šećer). Hemoglobin je protein u crvenim krvnim zrncima (eritrocitima) koji prenosi kisik. Mjerenje hemoglobina A1c odražava postotak hemoglobina A koji je vezan za glukozu u poređenju s ukupnom količinom hemoglobina A u krvi. Što je više glukoze u krvi, to se više glukoze može vezati za hemoglobin.

Ako je Vaš postotak hemoglobina A1c previsok, to znači da je i Vaša prosječna glukoza u krvi u prethodnim mjesecima bila previsoka.

Potreban uzorak HbA1c?

Uzima se uzorak krvi iz vene.

Hemoglobin A1c test obično propisuje doktor, koji će Vas uputiti u laboratoriju.

Potrebna priprema za HbA1c test?

Ne morate raditi nikakve posebne pripreme prije testiranja na hemoglobin A1c.

Ali svakako razgovarajte sa svojim doktorom o svim dodatnim testovima koji bi se mogli provesti tokom iste posjete, jer neki od tih testova mogu zahtijevati da postite ili da se pripremite na druge načine prije testa.

Koliko košta HbA1c test?

Cijena testa hemoglobina A1c (HbA1C), odnosno tromjesečnog šećera u LABOS laboratoriji iznosi 15 KM.

Svrha HbA1c?
Test hemoglobin A1c (tromjesečni šećer) se može koristiti za:

Skrining za predijabetes i dijabetes: Skrining znači provjeru zdravstvenih stanja prije nego što osoba doživi simptome. Ako imate više od 40 godina i imate gojaznost ili prekomjernu težinu, ili ako ste na drugi način pod visokim rizikom od dijabetesa, Vaš doktor će Vas možda htjeti pregledati. Test hemoglobina A1c može se koristiti za skrining dijabetesa.

Dijagnosticiranje predijabetesa i dijabetesa: Dijagnoza se koristi testovima i postupcima kako bi se utvrdio uzrok zdravstvenih promjena. Vaš doktor može, između ostalih testova, naručiti test na hemoglobin A1c ako imate simptome ili pokazujete znakove dijabetesa. Simptomi dijabetesa mogu uključivati ​​pretjeranu žeđ, učestalo mokrenje, zamagljen vid, trnce ili gubitak osjeta u stopalima i rukama, te osjećaj izrazitog umora.

Praćenje dijabetesa: Ako Vam je dijagnosticiran dijabetes, Vaš doktor može odrediti test na hemoglobin A1c najmanje dva puta godišnje. To pomaže da se stekne uvid u to koliko je Vaša glukoza u krvi kontrolirana u mjesecima između Vaših pregleda. Praćenje glukoze u krvi omogućava Vašem doktoru da prilagodi Vaš plan liječenja i smanji šanse za zdravstvene probleme.

Test hemoglobina A1c ne koristi se za dijagnosticiranje gestacijskog dijabetesa, oblika bolesti koji se može razviti tokom trudnoće.

Kako se koristi HbA1c test?

Test hemoglobina A1c mjeri postotak hemoglobina A u Vašoj krvi koji ima vezanu glukozu. Što više glukoze ima u krvi, više će se vezati za hemoglobin.

Budući da crvena krvna zrnca žive oko tri mjeseca, rezultat testa na hemoglobin A1c odgovara prosječnom nivou glukoze u krvi tokom tri mjeseca prije testa.

Šta znači rezultat HbA1c?

Rezultati testa na hemoglobin A1c dati su u postocima. Vaš izvještaj o ispitivanju također će sadržavati informacije o referentnim rasponima koji se koriste za tumačenje Vaših rezultata. Referentni rasponi su rasponi rezultata ispitivanja koji se smatraju normalnim i rasponi rezultata ispitivanja koji mogu ukazivati ​​na predijabetes ili dijabetes.

Doktori koriste referentne vrijednosti zajedno sa Vašim cjelokupnim zdravstvenim kontekstom za tumačenje rezultata Vašeg testa na hemoglobin A1c. Vaši će se rezultati različito tumačiti ovisno o tome koristi li se test za dijagnosticiranje dijabetesa ili za praćenje već dijagnosticiranog dijabetesa.

Za dijagnostičko ispitivanje hemoglobina A1c mnoge stručne organizacije navode ove referentne vrijednosti:

⦁ Normalno: Manje od 5,7 posto;
⦁ Preddijabetes: 5,7 do 6,4 posto;
⦁ Dijabetes: Preko 6,5 posto.

Iako se test za hemoglobin A1c može koristiti za dijagnosticiranje dijabetesa, doktor se često ne oslanjaju na rezultate samo jednog testa za postavljanje ove dijagnoze, pa ponekad upoređuje rezultate sa drugim obavljenim testovima.

Da biste razumjeli šta za vas znače rezultati dijagnostičkog testa na hemoglobin A1c, važno je o njima detaljno razgovarati sa svojim doktorom. Vaš doktor će moći razmotriti kako se Vaši rezultati hemoglobina A1c uklapaju u referentne vrijednosti, koji bi dodatni testovi mogli biti potrebni i koje sljedeće korake trebate poduzeti u vezi Vašeg zdravlja.

Ako rezultati Vaših testova pokažu da imate predijabetes, to znači da biste u narednim godinama mogli imati povećan rizik od dijabetesa. Vaš doktor Vam može savjetovati da promijenite svoju prehranu, rutinu vježbanja i druge aspekte svog načina života koji bi mogli smanjiti šanse za razvoj dijabetesa ili odgoditi početak ove bolesti.

Ako vam se postavi dijagnoza dijabetesa, koraci koje treba poduzeti često uključuju korištenje testova glukoze u krvi kod kuće, periodično ponavljanje testova hemoglobina A1c i promjenu načina života. Možda će Vam biti propisan i lijek za kontrolu šećera u krvi.

Kada se test hemoglobina A1c koristi za praćenje dijabetesa, Vi i Vaš doktor radit ćete zajedno na utvrđivanju ciljnog broja hemoglobina A1c. Ovaj cilj će biti specifičan za Vas i mogao bi se promijeniti tokom Vašeg liječenja dijabetesa na osnovu faktora kao što su dob, zadnji test u kontroli nivoa glukoze u krvi i ostale moguće dijabetičke komplikacije koje možete imati.

Jesu li rezultati ispitivanja tačni?

Test na hemoglobin A1c općenito je tačan način za procjenu prosječnog nivoa glukoze u krvi osobe u prethodna tri mjeseca i može pomoći u dijagnosticiranju i praćenju predijabetesa i dijabetesa.

Međutim, određeni zdravstveni faktori ili stanja mogu uzrokovati viši ili niži rezultat testa hemoglobina A1c nezavisno o šećernoj bolesti.

Faktori koji mogu uzrokovati viši rezultat hemoglobina A1c uključuju:

⦁ Anemija;
⦁ Visoke doze aspirina;
⦁ Nedostatak željeza, vitamina B12 ili folata.

Faktori koji mogu dovesti do sniženja rezultata hemoglobina A1c uključuju:

⦁ Trudnoću;
⦁ Hroničnu bubrežna bolest i njeno liječenje;
⦁ Primatelje transfuzije krvi;
⦁ Nasljedni poremećaji koji utječu na proizvodnju hemoglobina, poput bolesti srpastih ćelija;
⦁ Velika konzumacija alkohola.