HIV - Labos laboratorij Sarajevo, ulica Tešanjska br. 1 - Marijin Dvor

 

Virus humane imunodeficijencije (HIV) je virus koji se može prenijeti kontaktom s zaraženom osobom preko određenih tjelesnih tekućina. Ako se ne liječi, HIV može postepeno uništiti sposobnost tijela da se bori protiv ozbiljnih infekcija i karcinoma.

Testovi koriste uzorke krvi, oralne tekućine ili urina za otkrivanje prisutnosti virusa HIV-a, antigena HIV-a i/ili HIV antitijela koje tijelo proizvodi kao odgovor na HIV infekciju. Testiranje na HIV je jedini način da saznate ima li osoba HIV infekciju.

Potreban uzorak za test?

Kada se test na HIV provodi u medicinskoj ustanovi ili laboratoriji, doktor ili laborant će vas uputiti kako će se uzeti krv, oralna tekućina ili urin.

Laboratorijski testovi na HIV će uzeti uzorak krvi kroz venu na ruci. Ovaj proces traje manje od 5 minuta, a neki ljudi osjećaju umjerenu nelagodu, poput boli ili peckanja gdje je igla umetnuta u ruku.

Potrebna priprema za test?

Za testiranje na HIV koji se provodi u medicinskoj ustanovi ili laboratoriji, nije potrebna priprema prije testa. Vrsta testiranog HIV-a ovisi o razlozima za testiranje, pa je važno razgovarati sa doktorom, ako mislite da ste bili izloženi HIV-u ili ste imali simptome HIV infekcije.

Koliko košta HIV test?

U LABOS laboratoriji možete uraditi testove:

  • HIV 1+2 (Ag/At) – 40 KM
  • HIV (kvalitativno) – Molekularna mikrobiologija – 250 KM
Kako se koristi HIV test?

Dostupne su tri vrste testova na HIV:

Test na antitijela: Tijelo proizvodi antitijela nakon HIV infekcije. Može proći nekoliko sedmica dok tijelo ne proizvede antitijela, pa testovi na antitijela na HIV mogu otkriti HIV samo 3 do 12 sedmice nakon infekcije.

Test antigena/antitijela: Antigeni su strane tvari koje aktiviraju imunološki odgovor. Antigeni se pojavljuju prije nego što tijelo proizvede antitijela, tako da testovi na antigen/antitijela HIV-a mogu otkriti HIV infekciju prije testova na antitijela, u roku od 2 do 4 sedmice nakon zaraze.

Test opterećenja virusom HIV: Test opterećenja virusom HIV-a traži količinu HIV virusa u krvi. Osim otkrivanja HIV infekcije, testiranje opterećenja virusom može otkriti i koliko je virusa u krvi. Iako ova vrsta testiranja može otkriti HIV infekciju ranije od ostalih testova na HIV, vrlo je skupa i obično se koristi samo kada neko ima simptome ili je moguće izložena HIV-u.

Vrijeme rezultata testa?

Koliko će vremena trebati da se dobiju rezultati testa na HIV, ovisi o vrsti provedenog testa:

Laboratorijski testovi: Virusno opterećenje i testovi na antigen/antitijela koji se rade u laboratoriji zahtijevaju slanje krvi na testiranje. Rezultati ovih testova često traju nekoliko dana prije nego što postanu dostupni.

Brzi testovi na antitijela: Brzi testovi na antitijela provode se na oralnoj tekućini ili krvi iz prsta. Rezultati ovih testova su spremni za 30 minuta ili manje.

Brzi testovi na antigen/antitijela: Brzi testovi na antigen/antitijela koriste krv iz štapića i potrebno im je 30 minuta ili manje za postizanje rezultata.

Za testove na HIV koji se provode u zdravstvenoj ustanovi ili organizaciji u zajednici, obučeno osoblje će prijaviti Vaše rezultate i biti na raspolaganju da odgovori na sva pitanja. Zdravstveni radnici također mogu razgovarati o Vašim faktorima rizika za HIV i savjetovati Vas o sljedećim koracima ako su rezultati testa na HIV pozitivni.

Nakon brzog testiranja, čekate rezultate u ustanovi. Za laboratorijska ispitivanja za koja je potrebno nekoliko dana za primanje rezultata, od Vas će se možda tražiti da zakažete naknadnu posjetu ili pristanete na primanje rezultata putem telefona/e-maila.

Šta znače rezultati HIV testa?

Rezultati testa na HIV su pozitivni, negativni ili neodređeni. Rezultate testiranja na HIV treba tumačiti s oprezom, jer je često potrebno praćenje i pacijenti moraju uzeti u obzir period ispitivanja.

Period prozora je vrijeme između trenutka kada se osoba zarazi HIV-om i do trenutka kada test može otkriti infekciju. Nijedan test ne može otkriti HIV odmah nakon infekcije, a svi testovi na HIV imaju period. Dužina perioda prozora varira od testa do testa, u rasponu od oko 2 do 12 sedmica.

Negativan rezultat testa na HIV znači da u test uzorku nisu otkrivena antitijela ili antigeni na HIV. Ako osoba nije imala potencijalnu izloženost HIV-u unutar perioda testiranja, smatra se da je negativna na HIV infekciju. Ako je osoba imala potencijalnu izloženost unutar perioda testiranja, testiranje na HIV mora se ponoviti nakon što prođe period ispitivanja.

Pozitivne rezultate testa na HIV potrebno je potvrditi naknadnim testiranjem. Laboratorijski testovi provode drugi test na istom uzorku krvi kao i prvi test. Ako osoba dobije pozitivan rezultat na brzom testu, zdravstveni radnik će zakazati drugi potvrdni test. Ako je i rezultat kontrolnog testa na HIV pozitivan, osoba se smatra HIV pozitivnom.

Neodređeni rezultati testa na HIV javljaju se kada je početni skrining test pozitivan, a zatim je kontrolni test negativan. U ovoj situaciji, doktori mogu naručiti detaljniji test opterećenja HIV-om radi dodatne potvrde.