Kreatinin - Labos laboratorij Sarajevo, ul. Tešanjska br. 1 - Marijin Dvor

 
Kreatinin je poznat i kao: serum kreatinin; kreatinin u krvi; urin kreatinin

Kreatinin je otpadni proizvod koji stvaraju mišići razgradnjom spoja zvanog kreatin. Kreatinin se iz tijela izlučuje bubrezima, koji ga filtriraju iz krvi i ispuštaju u urin. Ovaj test mjeri količinu kreatinina u krvi i/ili urinu.

Može se testirati rutinski kao dio bubrežnog panela, prošireni panel ili  osnovnog panela prilikom sistematskog pregleda.

Svrha kreatinina?
Kreatin je dio ciklusa koji proizvodi energiju potrebnu za kontrakciju mišića.

I kreatin i kreatinin tijelo proizvodi relativno konstantnom brzinom. Budući da se gotovo sav kreatinin filtrira bubrezima iz krvi i oslobađa u urin, razine u krvi obično su dobar pokazatelj koliko dobro bubrezi rade. Količina kreatinina koju proizvodite ovisi o veličini vašeg tijela i mišićnoj masi. Iz tog razloga, razine kreatinina obično su nešto veće kod muškaraca nego kod žena i djece.

Bubrezi su par organa u obliku graha koji se nalaze na dnu rebra na desnoj i lijevoj strani leđa.

Unutar njih nalazi se oko milion sićušnih jedinica za filtriranje krvi zvanih nefroni. U svakom nefronu krv se neprestano filtrira kroz mikroskopsku grupu krvnih žila koja se zove petlja, koja se naziva glomerulus. Glomerulus omogućava prolaz vode i malih molekula, ali zadržava krvne stanice i veće molekule. Na svaki glomerulus je pričvršćena sićušna cijev (tubula) koja prikuplja tekućinu i molekule koje prolaze kroz glomerulus, a zatim ponovo apsorbira ono što tijelo još može koristiti. Preostali otpad stvara urin.

Rezultati testa kreatinina u krvi mogu se koristiti u kombinaciji s rezultatima drugih testova, poput 24-satnog testa kreatinina u urinu, zbog izračunavanja vrijednosti koje se koriste za procjenu funkcije bubrega.

Glavni razlog za testiranje kreatinina je:
 • Zbog procjene stanja vaših bubrega;
 • Pri dijagnosticiranju bubrežnih bolesti;
 • Za praćenje liječenja bubrežnih bolesti.
Kada se testirati na kreatinin?
 • Rutinski kao dio prošireni panel ili osnovni panel prilikom sistematskog pregleda;
 • Kao dio bubrežnog panela ako imate znakove i simptome koji mogu biti posljedica bubrežne bolesti ili oštećenja ili ako imate stanje koje može utjecati na bubrege i/ili se pogoršati zbog disfunkcije bubrega;
 • U intervalima za praćenje liječenja bubrežnih bolesti ili funkcije bubrega prilikom terapije određenim lijekovima.
Potreban uzorak kreatinina?

Uzorak krvi se uzima iz vene na ruci.

Može se uzeti i 24-satni uzorak urina u kojem se sav urin čuva 24 sata. Ponekad se može prikupiti i testirati jedan nasumični uzorak urina.

Potrebna priprema za kreatinina?

Možda će vam biti preporučeno da postite preko noći ili da se suzdržite od konzumiranja kuhanog meso zbog toga što su neka istraživanja pokazala da konzumiranje kuhanog mesa prije testiranja može privremeno povećati razinu kreatinina.

Ako se prikuplja 24-satni uzorak urina, važno je sačuvati sav urin proizveden u tom vremenskom periodu.

Koliko košta kreatinin test?

U LABOS laboratoriji možete uraditi dva testa na kreatinin. Kreatinin u:

 • krvi – 4 KM
 • 24-satnom urinu – 10 KM
Kako se koristi kreatinin test?
Test krvi za kreatinin koristi se za procjenu funkcije bubrega.

Često se naručuje zajedno sa ureom, testom kao dijelom osnovnog ili proširenog panela. Paneli se mogu koristiti za pregled ljudi tokom rutinskih fizičkih pregleda ili za procjenu ljudi koji traže medicinsku pomoć u hitnoj pomoći i/ili su primljeni u bolnicu. Ponekad se kreatinin može izvesti kao dio bubrežnog panela za procjenu funkcije bubrega.

Ako se utvrdi da su kreatinin i urea testovi abnormalni ili ako imate osnovnu bolest za koju se zna da utječe na bubrege, poput dijabetesa ili visokog krvnog tlaka, tada se testovi kreatinina i uree mogu koristiti za praćenje funkcije bubrega i efikasnosti tretmana. Kreatinin u krvi i urea testovi se također mogu naručiti kako bi se procijenila funkcija bubrega prije nekih postupaka, kao što je CT, koji mogu zahtijevati upotrebu lijekova koji mogu oštetiti bubrege ako se ne očiste brzo.

Rezultati testova kreatinina mogu se koristiti za procjenu količine krvi koju bubrezi filtriraju u minuti.

To je poznato kao procijenjena brzina glomerularne filtracije (eGFR). GFR je teško izravno mjeriti. Procijenjena GFR se koristi za otkrivanje ranog oštećenja bubrega, za pomoć pri dijagnosticiranju hronične bubrežne bolesti i za praćenje statusa bubrega. Mjerenje kreatinina u krvi, zajedno s dobi, rasom i spolom, koristi se za izračunavanje eGFR -a. Preporučuje se da se eGFR izračuna svaki put kada se uradi test krvi za kreatinin.

Drugi, rjeđi način dobivanja GFR -a je izračunavanje klirens kreatinina. Postoji nekoliko verzija izračuna klirensa kreatinina. Svi oni uključuju mjerenje količine kreatinina u uzorku krvi prikupljenog neposredno prije ili nakon prikupljanja urina, količine kreatinina u 24-satnom uzorku urina i 24-satne zapremine urina.

Kreatinin u urinu se također može koristiti s raznim drugim testovima urina kao faktor korekcije.

Koncentracija (ili razrjeđivanje) urina varira tokom dana, pri čemu se uz tjelesne otpadne tvari oslobađa više ili manje tekućine. Budući da se kreatinin proizvodi i uklanja relativno konstantno, količina kreatinina u urinu može se usporediti s količinom druge tvari koja se mjeri. Primjeri uključuju:

⦁ Odnos albumina i kreatinina u urinu (ACR). Ovaj proračun preciznije određuje koliko albumina “bježi” iz bubrega u urin. Koristi se za pregled ljudi s hroničnim stanjima poput dijabetesa i povišenog krvnog tlaka (hipertenzija) zbog čega su izloženi povećanom riziku od razvoja bolesti bubrega;
⦁ Odnos proteina i kreatinina u urinu (UP/CR). Može se koristiti za praćenje osobe sa poznatom bubrežnom bolešću ili oštećenjem ili za redovan pregled osoba čiji lijekovi koji mogu utjecati na njihovu funkciju bubrega.

Kada se naručuje kreatinin test?
Kreatinin se može naručiti tokom rutinskog zdravstvenog pregleda.

Može se naručiti i kada Vaš zdravstveni radnik posumnja da vam bubrezi ne rade ispravno zbog Vaših znakova i simptoma.

Neki znakovi i simptomi disfunkcije bubrega uključuju:

 • Umor, nedostatak koncentracije, loš apetit ili problemi sa spavanjem;
 •  Oticanje ili natečenost, posebno oko očiju ili lica, zglobova, trbuha, bedara ili gležnjeva;
 • Urin koji je pjenast, krvav ili smeđe boje;
 •  Smanjenje količine urina;
 • Problemi s mokrenjem, poput osjećaja peckanja ili abnormalnog pražnjenja tokom mokrenja, ili promjene u učestalosti mokrenja, posebno noću;
 • Bol u leđima (bok), ispod rebara, blizu mjesta gdje se nalaze bubrezi;
 • Visok krvni pritisak.
Test krvi na kreatinin može se naručiti, zajedno s urea testom i albuminom urina, u redovnim intervalima, ako imate poznati poremećaj bubrega ili bolest koja može utjecati na funkciju bubrega.

I urea i kreatinin mogu se naručiti kada se planira CT, prije i za vrijeme određenih terapija lijekovima, te prije i poslije dijalize radi praćenja učinkovitosti tretmana.

Šta znači rezultati kreatinina?
Referentni raspon kreatinina u krvi za osobe od 18 do 60 godina su:
 • Muškarci – 0.9 – 1.3 mg/dL (80 – 115 µmol/L);
 • Žene – 0.6 – 1.1 mg/dL (53 – 97 µmol/L).

Za osobe od 60 do 90 godina referentne vrijednosti su:

 • Muškarci – 0.8 – 1.3 mg/dL (71 – 115 µmol/L);
 • Žene – 0.6 – 1.2 mg/dL (53 – 106 µmol/L).
Povećana razina kreatinina i uree u krvi može značiti da bubrezi ne rade kako bi trebali. Vaš doktor će razmotriti druge faktore, poput vaše anamneze i fizičkog pregleda, kako bi utvrdio koje stanje, ako ga ima, može utjecati na Vaše bubrege.
Neki primjeri stanja koja mogu povećati nivo kreatinina su:
 • Oštećenje ili oticanje krvnih žila u bubrezima (glomerulonefritis) uzrokovano, npr. infekcijom ili autoimunim bolestima;
 • Bakterijska infekcija bubrega (pijelonefritis);
 • Smrt ćelija u malim cijevima bubrega (akutna tubularna nekroza) uzrokovana lijekovima ili toksinima;
 • Stanja koja mogu blokirati protok urina u urinarnom traktu, poput bolesti prostate ili kamena u bubregu;
 • Smanjen dotok krvi u bubreg zbog šoka, dehidracije, kongestivnog zatajenja srca, ateroskleroze ili komplikacija dijabetesa.
Nizak nivo kreatinina u krvi nije uobičajen i obično nije razlog za zabrinutost.

Mogu se vidjeti sa stanjima koja rezultiraju smanjenjem mišićne mase. Nivoi 24-satnog kreatinina u urinu procjenjuju se s nivoima u krvi kao dio testa klirensa kreatinina.
Pojedinačne, slučajne razine kreatinina u urinu nemaju standardne referentne vrijednosti. Ovi se rezultati obično koriste kao reference za druge tvari izmjerene u urinu i za izračunavanje omjera.

Moj nivo kreatinina je malo izvan referentnog raspona. Šta to znači?

Vaš zdravstveni radnik Vaš rezultat kreatinina tumači u kontekstu drugih testova koje ste uradili, kao i drugih faktora, poput Vaše historije bolesti. Jedan rezultat koji je blago visok ili nizak može, ali i ne mora, imati medicinski značaj. Zato zdravstveni radnik može ponoviti test i pogledati prethdodne rezultate kada ste radili isti test.

Šta je omjer urea/kreatinin?
Povremeno će zdravstveni radnik pogledati omjer između uree i kreatinina u krvi kako bi utvrdio šta uzrokuje da su te koncentracije veće od normalnih.

Odnos uree i kreatinina obično je između 10:1 i 20:1. Povećani omjer može biti posljedica stanja koje uzrokuje smanjenje protoka krvi u bubrege, poput kongestivne srčane insuficijencije ili dehidracije. Može se vidjeti i s povećanjem proteina iz gastrointestinalnog krvarenja ili povećanjem proteina u prehrani. Odnos se može smanjiti s bolestima jetre (zbog smanjenja stvaranja uree) i pothranjenošću.

Hoće li vježbanje utjecati na nivo kreatinina?

Općenito, umjereno vježbanje neće utjecati na nivo kreatinina. Kako nastavljate s vježbanjem i izgrađujete mišićnu masu, razina kreatinina može se blago povećati, ali ne do abnormalnih razina.

Kako ishrana utiče na nivo kreatinina?

Neka su istraživanja pokazala da konzumiranje kuhanog mesa prije testiranja može privremeno povećati razinu kreatinina. Nivo kreatinina može biti 10% -30% veći kod ljudi koji se hrane dijetom koja sadrži mnogo mesa.

Šta mogu učiniti da nivo kreatinina bude normalan?
Kreatinin je odraz procesa koji se odvijaju u vašem tijelu i općenito ne reagira na promjene u načinu života.

Povišeni kreatinin koji je posljedica privremenog stanja, poput infekcije bubrega, trebao bi se vratiti u normalu kako se infekcija riješi. Ako je povišen zbog hroničnog stanja koje može utjecati na funkciju bubrega, poput dijabetesa, tada će odražavati promjene u bubrežnoj funkciji i vjerovatno će se stabilizirati ako je stanje pod kontrolom. Nivo kreatinina u krvi može privremeno porasti kao posljedica ozljede mišića i općenito je nešto niža tokom trudnoće. Neki lijekovi mogu uzrokovati povećani nivo kreatinina zato trebate obavijestiti svog zdravstvenog radnika o svim lijekovima koje uzimate.

Ako uzmem kreatin, hoće li mi nivo kreatinina porasti?
Kreatin je spoj koji se primarno proizvodi u jetri, a zatim transportira u mišiće, gdje se koristi kao izvor energije za mišićnu aktivnost.

Jednom u mišićima, dio kreatina se spontano pretvara u kreatinin. Količina kreatina i kreatinina ovisi o mišićnoj masi, pa muškarci obično imaju veće razine od žena. Kreatin je sada dostupan kao dodatak prehrani. Ako uzimate kreatin, nivo kreatinina može biti veći nego kada ne uzimate suplemente. Trebali biste obavijestiti svog doktora o svim dodacima prehrani koje uzimate kako biste pomogli u procjeni Vaših laboratorijskih rezultata.

Zašto bi se kreatinin u urinu naručio uz test na urin?
Kada ljudi rade testiranje na zloupotrebu droga, oni mogu pokušati „prevariti sistem“.

To znači  razrjeđivanjem urina vodom (direktno ili pijenjem puno vode) ili dodavanjem druge štetne tvari u urin. Budući da se kreatinin proizvodi i ispušta u urin konstantnom brzinom, trebao bi biti prisutan u normalnoj koncentraciji. Test se može naručiti, zajedno s drugim testovima.To su pH i specifična težina radi lakše procjene valjanosti uzorka urina. Ako je kreatinin niži nego što se obično vidi u ljudskom urinu, veća je vjerojatnost da je uzorak promijenjen ili da je osoba popila previše vode. U oba ova slučaja uzorak urina neće se smatrati prikladnim za testiranje i morat će se ponovo uzeti.