LDL Holesterol - Labos laboratorij Sarajevo, ulica Tešanjska br. 1 - M. Dvor

 

LDL Holesterol ili  Lipoproteinski holesterol niske gustoće ( formalni naziv).

Holesterol je tvar slična masti koja se može naći u cijelom tijelu i u krvi. Postoje različite vrste holesterola, a lipoproteini niske gustoće (LDL) ponekad se nazivaju “lošim” holesterolom, jer prevelika količina u krvi može začepiti Vaše arterije nakupljenim plakom.

Testiranje LDL holesterola mjeri koliko je LDL holesterola u Vašoj krvi. Ovo testiranje pomaže Vama i Vašem doktoru da se informišete o riziku od srčanih oboljenja, moždanog udara, dijabetesa i drugih zdravstvenih stanja. Test holesterola se takođe može koristiti za procjenu da li liječenje visokog holesterola djeluje.

Potreban uzorak LDL-a?

Testiranje holesterola, uključujući direktni LDL test ili kao dio lipidnog panela, provodi se uz pomoć uzorka krvi.

Krv se najčešće uzima iz vene na ruci.

Potrebna priprema za LDL test?

Testiranje holesterola često se radi ujutro kako biste lakše postili dok spavate (8-12 sati posta prije testa).

Obično je dozvoljeno piti vodu prije testa na holesterol.

Koliko košta LDL test?

Cijena testa LDL u LABOS laboratoriji iznosi 6 KM.

Svrha LDL-a?
Testiranje holesterola lipoproteina niske gustoće (LDL) mjeri količinu LDL holesterola u krvi.

Budući da nivoi LDL -a mogu pružiti informacije o kardiovaskularnom zdravlju, mogu se mjeriti kao dio pregleda, dijagnoze ili praćenja.

Skrining znači testiranje nivoa LDL holesterola prije nego što se pojave simptomi. Budući da se zdravstveni problemi mogu pojaviti kada su razine holesterola previsoke, doktori mogu provjeriti Vaše nivoe LDL holesterola kako bi dobili osnovno mjerenje. Vaš doktor može uporediti buduća merenja sa ovim kako bi stekao uvid u kretanje holesterola.

Dijagnoza testa LDL holesterola može se koristiti za dijagnosticiranje visokog holesterola u krvi.

Praćenje nivoa holesterola u redovnim intervalima tokom vremena omogućava doktorima da uoče bilo kakve promjene i da vide da li liječenje stanja, poput bolesti srca ili visokog holesterola, djeluje.

Kako se koristi LDL test?
Test LDL holesterola provjerava količinu LDL holesterola u krvi. Rezultati se obično mjere u miligramima po decilitru (mg/dl).

Holesterol je masna tvar koju Vaše tijelo prirodno stvara kako bi pomoglo u probavi hrane, stvaranju hormona i stvaranju vitamina D. Holesterol se sastoji od različitih vrsta lipoproteina, koji su kombinacija masti, poznatih i kao lipidi, i proteina. Lipidi se povezuju s proteinima kako bi se mogli kretati kroz krv. Testiranjem holesterola često se mjere različite tvari u krvi:

Holesterol visoke gustoće (HDL): HDL prenosi holesterol iz drugih dijelova tijela u jetru radi obrade i uklanjanja i smatra se „dobrim“ holesterolom.

Holesterol niske gustoće (LDL): LDL je poznat kao „loš“ holesterol, jer visoke vrijednosti u krvi mogu dovesti do nakupljanja plaka u Vašim arterijama, što Vas dovodi u opasnost od srčanih bolesti, dijabetesa ili moždanog udara.

Trigliceridi: Trigliceridi su masti nastale hranom koju jedemo. Ove masti se skladište sve dok Vašem tijelu nije potrebna energija. Trigliceride tijelo obrađuje kada mu je potrebna energija. Visok nivo triglicerida može dovesti do koronarne bolesti srca i drugih kardiovaskularnih problema.

Holesterol vrlo niske gustoće (VLDL): VLDL je sličan LDL holesterolu, ali prenosi trigliceride kroz krv. VLDL može doprinijeti nakupljanju plaka i smatra se “lošim” holesterolom.

Poznavanje ovih različitih komponenti testa holesterola važno je za razumijevanje mogućnosti provjere nivoa LDL-a.

Nivoi LDL-a mogu se procijeniti na osnovu količine drugih vrsta holesterola u krvi ili se mogu izravno mjeriti:

Izračunato ispitivanje LDL holesterola: U izračunatom testu LDL holesterola, ukupni holesterol, HDL holesterol i trigliceridi se koriste za procjenu nivoa LDL holesterola u krvi. Obično se LDL izračunava oduzimanjem količine HDL-a i VLDL-a od ukupne količine holesterola.

Direktno testiranje LDL holesterola: LDL testovi koji mjere samo nivo LDL holesterola u Vašoj krvi nazivaju se direktni testovi LDL holesterola. Vaš doktor bi mogao koristiti direktni test LDL holesterola ako imate visok nivo triglicerida. Visok nivo triglicerida može učiniti formulu zasnovanu na izračunavanju LDL-a manje tačnom.

U većini slučajeva, upotreba formule za izračunavanje LDL holesterola je dovoljno tačna da Vašem doktoru pruži korisnu procjenu nivoa Vašeg holesterola.

Kada se naručuje LDL test?
Testiranje LDL holesterola može se koristiti za procjenu rizika od kardiovaskularnih bolesti ili za praćenje promjena holesterola tokom vremena.

Doktori će uzeti u obzir faktore kao što su starost, porodična anamneza i druga zdravstvena stanja kada utvrđuju koliko često trebate provjeravati nivo LDL holesterola. Primjeri uobičajenih preporuka za pregled navedeni su u nastavku:

DEMOGRAFSKA GRUPAFAKTORI RIZIKASKRINING FREKVENCA
DjecaNema faktora rizikaJednom između 9-11 godina; ponovo između 17-21
DjecaJedan ili višeSvake 1-3 godine, počevši od godine kad je faktora rizika otkriven
Adolescenti i odrasli bilo koje dobiJedan ili višeNajmanje svakih 5 godina; češće ako je zasnovano na specifičnim faktorima rizika
Muškarci 20-45 god.
Žene 20-55 god.
Nema faktora rizikaSvakih 5 godina
Muškarci 45-65 god.
Žene 55-65 god.
Nema faktora rizikaSvako 1-2 godine
Osobe iznad 65 god.Sa ili bez faktora rizikaJednom godišnje

Redovna kontrola razine holesterola daje doktorima priliku da uoče sve promjene koje bi mogle postati štetne za Vaše zdravlje. Visoka ili povećana razina holesterola faktor je rizika između ostalih bolesti srca, dijabetesa ili moždanog udara.

Doktori će možda htjeti redovnije provjeravati Vaš nivo holesterola ako Vi ili Vaša porodica imate historiju srčanih oboljenja, pušenja, visokog krvnog pritiska, dijabetesa tipa 2, gojaznosti, sjedilačkog načina života ili dijete bogate zasićenim mastima.

Šta znači rezultat LDL-a?
Razine LDL holesterola najčešće se mjere u miligramima po decilitru (mg/dL).

Budući da visoke razine LDL -a mogu ukazivati ​​na veći rizik od srčanih oboljenja i moždanog udara, poželjna je niska količina LDL holesterola.

Nivo LDL holesterola podijeljen je u sljedeće segmente:

NIVO LDL HOLESTEROLALDL HOLESTEROL KATEGORIJA
Manje od 100 mg/dLOptimalno
100-129 mg/dLBlizu optimalnog
130-159 mg/dLBlizu visokog
160-189 mg/dLVisoko
190 mg/dL i iznad vrijednostiVeoma visoko
Nivoi LDL-a se ne tumače sami, već kao dio općeg zdravlja.

U skladu s tim, rezultati LDL holesterola u rasponu od 70 mg/dL do 189 mg/dL mogu se smatrati previsokima ako imate dijabetes, srčane bolesti, historiju moždanog udara, lošu cirkulaciju nogu ili druga stanja.

Vaš doktor može najbolje pomoći da shvatite šta Vaši specifični rezultati testa znače za Vaše zdravlje. Neki liječnici mogu postaviti određeni ciljani nivo pri propisivanju lijekova za snižavanje holesterola. Faktori poput prehrane, dobi, pušenja, tjelesne aktivnosti, težine, spola, genetike, lijekova i drugih zdravstvenih stanja mogu utjecati na nivo LDL holesterola.

Kontinuirano praćenje holesterola, povećana fizička aktivnost, promijenjene prehrambene navike i lijekovi mogu se preporučiti za snižavanje razine LDL holesterola. Snižavanje LDL holesterola može pomoći u smanjenju rizika od srčanih bolesti, moždanog udara ili drugih kardiovaskularnih stanja.

Jesu li rezultati ispitivanja tačni?
Iako nijedan test nije uvijek tačan, mjerenje holesterola u krvi učinkovito je sredstvo za procjenu rizika od kardiovaskularnih bolesti.

Izračunati nivoi LDL holesterola su dovoljni u većini slučajeva, ali direktno testiranje daje tačnije rezultate kod pacijenata sa povišenim nivoima triglicerida. Pacijenti koji mogu imati povišene razine triglicerida su oni kojima je dijagnosticiran dijabetes tipa II ili pretilost, pacijenti sa anamnezom značajnog unosa alkohola i pacijenti koji uzimaju lijekove za povećanje triglicerida.

Budući da bi ova povećana razina triglicerida mogla utjecati na tačnost izračunatih vrijednosti LDL holesterola, Vaš će doktor možda zatražiti da se uzdržite od jela prije vađenja krvi.

Trebaju li mi dodatni testovi?

Testiranje holesterola vrši se u redovnim intervalima kako bi se pratile promjene nivoa holesterola tokom vremena. Ponavljanje u redovnim intervalima bit će potrebno ako imate visok nivo LDL holesterola, faktore rizika za srčane bolesti ili dijabetes ili ako se liječite od povišenog holesterola.

Ako ste imali izračunati test LDL holesterola koji je otkrio visoke nivoe triglicerida, doktor može odrediti direktan test LDL holesterola.

Pitanja za Vašeg doktora o rezultatima LDL-a?
Pitanja za Vašeg doktora o rezultatima testova:
  • Koliki je moj nivo LDL holesterola?
  • Smatrate li da je moj nivo LDL -a previsok?
  • Kako mogu smanjiti nivo LDL holesterola?
  • Trebam li lijek za snižavanje holesterola?
  • Koliko često trebam provjeravati nivo holesterola?