Prošireni paket analiza - Labos laboratorij, Tešanjska br. 1

 

AnalizaStanjaProšireni paket analiza

Prošireni panel je grupa testova koji mjere nekoliko različitih supstanci u Vašoj krvi. Prošireni panel daje Vašem doktoru važne informacije o trenutnom stanju metabolizma Vašeg tijela pa otuda i naziv metabolička ploča.

Ovaj panel analiza pruža informacije o nivou šećera (glukoze) u krvi, ravnoteži elektrolita i tečnosti, kao i zdravlju bubrega i jetre. Abnormalni rezultati, a posebno kombinacije abnormalnih rezultata, mogu ukazivati ​​na problem koji treba riješiti i mogu zahtijevati dodatna ispitivanja.

Potreban uzorak?

Uzorak krvi se uzima iz vene na ruci.

Šta se testira?
Prošireni panel uključuje sljedeće testove i ispituje nivo:
 1. KKS – Kompletna krvna slika;
 2. Aspartat aminotransferaze (AST) enzima koji se nalazi posebno u ćelijama srca i jetre je takođe koristan test za otkrivanje oštećenja jetre;
 3. Alanin aminotransferaze (ALT) enzima koji se uglavnom nalazi u ćelijama jetre i bubrega pa je koristan test za otkrivanje oštećenja jetre;
 4. Glukoza kao primarni izvor energije za ćelije tijela te se mora održavati relativno stabilan nivo glukoze u krvi;
 5. Holesterol
 6. Trigliceridi
 7. Urea je otpadni proizvod koji bubrezi filtriraju iz krvi pa ako se funkcija bubrega smanjuje onda nivo uree raste;
 8. Kreatinin je otpadni proizvod koji se proizvodi u mišićima. Pošto ga bubrezi filtriraju iz krvi, nivo kreatinina u krvi je dobar pokazatelj koliko bubrezi dobro rade;
 9. GGT – Gama – glutamil transferaza
 10. LDH – Laktat dehidrogenaza
 11. Ukupnog proteina koji mjeri albumin kao i sve druge proteine ​​u krvi;
 12. Bilirubina koji se primarno proizvodi normalnim razgradnjom hema. Hem je komponenta hemoglobina koji se nalazi u crvenim krvnim zrncima. Bilirubin se u konačnici prerađuje u jetri kako bi se mogao ukloniti iz tijela.
 13. Mokraćna kiselina 
 14. Željezo
 15. Pregled urina
 16. Sedimentacija
Koliko košta test?

Cijena Proširenog panela u LABOS laboratoriji iznosi 49,00 KM.

Posjetite LABOS laboratoriju na lokaciji Tešanjska 1. ili nas kontaktirajte pozivom na broj tel. +387 33 549-532.

Kako se koristi testiranje Proširenog panela?

Prošireni panel koristi se kao široki alat za procjenu zdravlja Vaših organa i za utvrđivanje stanja poput dijabetesa, bolesti  jetre i bubrega.

Prošireni panel se takođe može uraditi kada se nadgledaju poznata stanja, poput visokog krvnog pritiska (hipertenzija), i kada se nadgleda liječenje određenim lijekovima koji mogu utjecati na rad bubrega ili jetre. 

Kada se naručuje?
Prošireni panel možete naručiti:
 • Kada imate rutinski zdravstveni pregled;
 • U okviru medicinskog pregleda kada ste bolesni, u bolnici ili na hitnoj službi;
 • U redovnim intervalima kada imate trajno ili dugotrajno stanje koje se prati;
 • Kada uzimate određene lijekove koji mogu utjecati na rad jetre ili bubrega.
Šta znači rezultat testiranja Proširenog panela?

Rezultati testova koji su dio Proširenog panela obično se vrednuju zajedno kako bi se tražili obrasci rezultata. Pojedinačni abnormalni rezultati testa mogu se tumačiti drugačije nego ako je nekoliko rezultata testa abnormalno. Na primjer, visok rezultat na samo jednom ispitivanju enzima jetre ima različite implikacije od visokog rezultata na nekoliko testova jetrenih enzima.

Ponekad se, posebno kod hospitaliziranih pacijenata, može procijeniti nekoliko setova panela, koji se često izvode u različite dane kako bi se stekao uvid u osnovno stanje i odgovor na liječenje.

Izvještaj o rezultatima obično će imati jedan stupac koji se naziva “referentni opseg” i drugi za vaše rezultate. Rezultati koji su izvan referentnog opsega za bilo koji od testova u Proširenom panelu mogu biti posljedica niza različitih uslova.

Jedan od rezultata mog Proširenog panela malo je izvan opsega. Šta to znači?

Rezultati Vašeg Proširenog panela interpretiraju se od strane Vašeg zdravstvenog radnika u kontekstu drugih testova koje ste uradili, kao i drugih faktora, poput vaše historije bolesti. Jedan rezultat koji je malo visok ili nizak može ili ne mora imati medicinski značaj. Postoji nekoliko razloga zašto se rezultati ispitivanja mogu razlikovati u različite dane i zašto mogu izaći izvan određenog referentnog opsega.

Biološka varijabilnost (različiti rezultati kod iste osobe u različito vrijeme):
 • Ako Vam zdravstveni radnik u nekoliko navrata uradi isti test, velika je vjerovatnoća  da će jedan rezultat biti izvan referentnog opsega, iako ste dobrog zdravlja. Iz bioloških razloga, vaše vrijednosti mogu varirati iz dana u dan.
Individualna varijabilnost (razlike u rezultatima među različitim ljudima):
 • Referentni rasponi obično se utvrđuju prikupljanjem rezultata od velike populacije i određivanjem na osnovu podataka očekivanog prosječnog (srednjeg) rezultata i očekivanih razlika od tog prosjeka (standardna devijacija). Postoje pojedinci koji su zdravi, ali čiji rezultati testova, koji su za njih normalni, ne spadaju uvijek u očekivani raspon ukupne populacije.

Zbog toga vrijednost ispitivanja koja je izvan utvrđenog referentnog opsega navedenog u laboratoriji ne može značiti ništa značajno. Generalno je to slučaj kada je vrijednost testa samo malo viša ili niža od referentnog opsega i to je razlog zašto Vam zdravstveni radnik može ponoviti test i zašto može gledati rezultate iz ranijeg perioda  kada ste imali isti test.

Međutim, rezultat izvan opsega može ukazivati ​​na problem i nalaže daljnju istragu. Vaš zdravstveni radnik će procijeniti rezultate Vašeg testa u kontekstu vaše historije bolesti, fizičkog pregleda i drugih relevantnih faktora kako bi utvrdio da li rezultat koji pada izvan referentnog opsega znači nešto značajno za vas.