Standard paket analiza - Labos laboratorij Sarajevo, Tešanjska 1

 

AnalizaStanjaStandard paket analiza

Standard paket analiza je grupa od 10 testova koji mjere nekoliko supstanci u vašoj krvi.

To je jedan od najčešće naručivanih laboratorijskih paketa.

Standard paket analiza vašem doktoru daje važne informacije o trenutnom stanju metabolizma vašeg tijela. Paket pruža informacije o nivou šećera (glukoze) u krvi, ravnoteži i zdravlju vašeg organizma.

Abnormalni rezultati, a posebno kombinacije abnormalnih rezultata mogu ukazivati ​​na problem koji treba riješiti i mogu zahtijevati dodatno testiranje.

Potreban uzorak?

Uzorak krvi se uzima iz vene na ruci.

Šta se testira?
Osnovni panel uključuje sljedeće testove:
 • KKS – Kompletna krvna slika;
 • AST – Aspartat aminotransferaza;
 • ALT – Alanin aminotransferaza;
 • Glukoza kao primarni izvor energije za ćelije tijela te se mora održavati relativno stabilan nivo glukoze u krvi;
 • Holesterol;
 • Trigliceridi;
 • Urea je otpadni proizvod koji bubrezi filtriraju iz krvi pa ako se funkcija bubrega smanjuje onda nivo uree raste;
 • Kreatinin je otpadni proizvod koji se proizvodi u mišićima. Pošto ga bubrezi filtriraju iz krvi, nivo kreatinina u krvi je dobar pokazatelj koliko bubrezi dobro rade;
 • Sedimentacija;
 • Pregled urina;
Koliko košta test?

Standard paket analiza u LABOS laboratorij iznosi 20,00 KM.

Posjetite LABOS laboratoriju na lokaciji Tešanjska 1. ili nas kontaktirajte pozivom na broj tel. +387 33 549-532.

Kako se koristi test?

Standard paket analiza može se koristiti za provjeru zdravlja vaših bubrega, statusa vaših elektrolita i ravnoteže kiselina/baza, kao i nivoa glukoze u krvi – što je sve povezano s metabolizmom vašeg tijela. Može se koristiti za provjeru stanja poput dijabetesa ili bolesti bubrega i za praćenje poznatih stanja poput visokog krvnog pritiska (hipertenzije).

Kada se naručuje?

Standard paket analiza se može naručiti kada imate rutinski zdravstveni pregled, kada ste bolesni, u bolnici ili na hitnoj.

Može se naručiti u redovnim intervalima kada imate stalno ili dugoročno stanje koje se prati.

Šta znači rezultat testa?
Rezultati testova koji su dio Standard paket analiza obično se vrednuju zajedno kako bi se tražili obrasci rezultata.

Pojedinačni abnormalni rezultati testa mogu značiti nešto drugo, nego ako je nekoliko rezultata testa abnormalno.

Rezultati koji su izvan dosega bilo kojeg od testova uključenih u Standard paketu analiza mogu biti posljedica različitih stanja, uključujući bolesti bubrega, probleme s disanjem i komplikacije povezane sa dijabetesom. Tipično, ako su neki rezultati izvan dosega, provodi se jedan ili više naknadnih testova koji pomažu u utvrđivanju uzroka i/ili pomoći u postavljanju dijagnoze.

Jedan od rezultata mog Standard paket analiza malo je izvan dometa. Šta to znači?
Rezultati vašeg Standard paket analiza tumače se od strane vašeg zdravstvenog radnika u kontekstu drugih testova koje ste uradili, kao i drugih faktora, kao što je Vaša zdravstvena historija.

Jedan rezultat koji je malo visok ili nizak može ili ne mora imati medicinski značaj. Postoji nekoliko razloga zašto se rezultati ispitivanja mogu razlikovati u različite dane i zašto mogu pasti izvan određenog referentnog opsega.

Biološka varijabilnost (različiti rezultati kod iste osobe u različito vrijeme)
 • Ako vas zdravstveni radnik u nekoliko navrata testira, velika je vjerovatnoća da će jedan rezultat pasti izvan referentnog opsega, iako ste dobrog zdravlja. Iz bioloških razloga, vaše vrijednosti mogu varirati iz dana u dan.
Individualna varijabilnost (razlike u rezultatima među različitim ljudima)
 • Referentni rasponi obično se utvrđuju prikupljanjem rezultata od velike populacije i određivanjem na osnovu podataka očekivanog prosječnog (srednjeg) rezultata i očekivanih razlika od tog prosjeka (standardna devijacija). Postoje pojedinci koji su zdravi, ali čiji rezultati testova, koji su za njih normalni, ne spadaju uvijek u očekivani raspon ukupne populacije.

Stoga, vrijednost ispitivanja koja je izvan utvrđenog referentnog opsega navedenog u laboratoriji ne mora značiti ništa značajno. Generalno je to slučaj kada je vrijednost testa samo malo viša ili niža od referentnog opsega i to je razlog zašto zdravstveni radnik može ponoviti test i zašto doktor može pogledati rezultate iz ranijeg perioda  kada ste radili isti test.

Međutim, rezultat izvan referentne vrijednosti može ukazivati ​​na problem i nalaže daljnju pretragu. Vaš zdravstveni radnik će procijeniti rezultate vašeg testa u kontekstu vaše historije bolesti, fizičkog pregleda i drugih relevantnih faktora kako bi utvrdio da li rezultat koji pada izvan referentnog opsega znači nešto značajno za vas.